Dubbelbestraffning?

2017-07-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,Vad som gäller om X fått indraget körkort och sedan åker fast för ratt/drograttfylleri? Är det att anse som dubbelbestraffning? Vad är egentligen skillnaden mellan art. 4.1 sjunge tilläggsprotokollet i europakonventionen och art. 50 i stadgan? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att X tidigare har fått sitt körkort indraget och sedan åker fast för drograttfylleri vid ett annat tillfälle, och att du undrar om det skulle vara dubbelbestraffning att straffa X för drograttfylleri när hen redan har fått sitt körkort indraget.

Både artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga ger uttryck för rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Denna rättsliga princip som kallas res judicata hittar vi även i 30 kap 9 § Rättegångsbalken, där det stadgas att den tilltalade inte får dömas två gånger för samma gärning. Av avgörande betydelse är alltså om brottet för vilket X fått indraget körkort och drograttfylleriet kan anses utgöra samma gärning. Eftersom jag tolkar det som att dessa två händelser skett separat torde de därför inte utgöra samma gärning och det föreligger således inget hinder mot att döma X även för drograttfylleri.

Av artikel 4.1 framgår att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan har blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat. Enligt artikel 50 får ingen lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i unionen. I artikel 4.1 talas det alltså om samma stat medan artikel 50 har en koppling till unionen, vilket ger artikel 50 ett mer vidsträckt geografiskt tillämpningsområde än artikel 4.1.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2021-08-01 Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?
2021-07-31 Vad är "prosecutorial discretion" på svenska?
2021-07-31 Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?
2021-07-31 Absolut åtalsplikt

Alla besvarade frågor (94628)