Dubbelbeskattningsfråga mellan Sverige och Rumänien

FRÅGA
HejOm man är Svensk medborgare och äger mark i Rumänien och säljer marken i Rumänien för att bygga hus i Svergie hur ser skattereglerna ut för detta?//Tommy
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Inom internationell beskattning finns vad som kallas för dubbelbeskattning, det är när samma inkomst beskattas vid samma tillfälle två ggr (dvs. av två olika länder). Den här beskattningen rättfärdigas av två olika principer: hemvistprincipen: den stat som du bor i (är skatterättsligt bosatt) kan hävda rätt till att få beskatta inkomsten även om den är intjänad i ett annat land samt källstatsprincipen där den stat vars inkomsten är intjänad (har sin källa) kan hävda beskattningsrätt.

För att undvika att en person eller inkomst blir beskattat två ggr finns så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan staterna. Inte alla stater har avtal idag, men många. De allra festa av dessa avtal är då baserade på den så kallade OECD modellen.

Sverige och Rumänien har ingått ett dubbelbeskattningsavtal mellan sig som reglerar situationer likt din. Du kan finna avtalet här.

Att sälja din mark anses som en fastighetsförsäljningen vilket genererar en kapitalvinst och därmed en inkomst.

Enligt Artikel 14 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Rumänen framgår att fysisk person med hemvist i Sverige ska beskatta realisationsvinst från fastighetsförsäljning i Rumänien, i både Sverige och Rumänien, se här. Enligt Artikel 25 ska den skatt du sedan betalar i Sverige nedsättas genom avräkning av den rumänska skatten som betalats.

Rent praktiskt innebär det här för din del att du deklarerar din försäljning av fastigheten i Rumänien i Sverige samt även anger hur mycket skatt du betalat i Rumänien i samband med försäljningen. Skatteverket kommer sedan att avräkna den skatt som du har erlagt i Rumänien på din svenska slutskatt.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll