Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?

Arbeta för svenskt företag och svensk lön, men arbeta rent praktiskt på plats i Spanien

Hej,

Jag har en fråga som jaqg försökt leta mig till sver men är inte helt glasklart.

Situationen:

Jag äger och driver svenkt AB där jag ibland får aktieutdelning, jag är även anställd i Svenskt bolag och får svensk lön.

Min fru är anställd i svenskt bolag och får svensk lön.

Vi äger tillsammans en bostadrätt i Sverige samt en äganderättslägenhet i Spanien.

Vi har fram tills nu arbetat ca 3 mån om året i Spanien och resten på plats i Sverige och det fungerar med våra arbeten samt är okej för våra arbetsgivare.

Vi vill nu utöka detta till att bli mer än 6 mån per år som vi arbetar på plats i Spanien.

Till en början vill vi fortfarande ha kvar lägenheten och våra anställningar i Sverige och det är okej för våra arbetsgivare att vi har det så, dvs "vara svenskar" med allt vad det innebär.

Nästa steg är att flytta ut, men inte nu till en start i alla fall eftersom vi har svenska anställningar och bolag som man inte kan ändra så snabbt på.

Så vilka regler gäller för oss då och vad bör vi tänka på för att inte göra något fel eller ekonomiskt dumt?

Vi tjänar båda bra löner och är inom segmentet att vi även betalar statlig skatt i sverige, så om vi är tvugna att betala dubbel skatt och ligga ute med dubbel skatt många månader så har vi helt enkelt inte råd med det så alla råd hur vi kan göra detta så smidigt som möjligt mottages tacksamt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i inkomstskattelag (hädanefter IL) och förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien. Förordningen har ett bifogat avtal, och jag kommer att hänvisa till artiklar i avtalet framöver, om inget annat framgår. Jag vill inledningsvis klargöra att jag bara kommer kunna besvara den svenska sidan av din fråga eftersom jag inte kan besvara frågor om spansk skatterätt.

Skattskyldighet för folk som bor i Sverige

Folk som är bosatta i Sverige, stadigvarande bor i Sverige, eller tidigare har bott i Sverige och har en väsentlig anknytning till Sverige är så kallat obegränsad skattskyldiga, se 3 kap. 3 § IL. Detta betyder enligt 3 kap. 8 § IL att man är skattskyldig i Sverige för alla inkomster, såväl svenska som de från utlandet.

I 3 kap. 7 § IL listas en del saker som talar för att man har en väsentlig anknytning till Sverige, och då är obegränsat skattskyldig i Sverige för sina inkomster. Bland annat listas om man har en fastighet, bedriver näringsverksamhet i Sverige (här påverkar ditt ägande av ett AB), är svensk medborgare, tidigare har bott här osv. De första 5 åren efter att man flyttar ifrån Sverige har man bevisbördan för att man INTE ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Enligt svensk lag kommer du och din fru antagligen klassas som obegränsat skattskyldiga i Sverige ett tag fram över även om ni flyttat till Spanien på heltid. Detta får betydelse för hur man tolkar dubbelbeskattningsavtalet med Spanien.

När ni sedan anses vara bosatta i Spanien tillräckligt länge och inte omfattas av den obegränsade skattskyldigheten kommer ni istället att omfattas av lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta men som sagt är detta antagligen väldigt långt fram i tiden.

Dubbelbeskattningsavtalet med Spanien

Enligt avtalets 4 art. kommer nog er skatterättsliga hemvist alltjämt vara Sverige.

Vad gäller utdelningen från bolaget i fråga är det beroende av omfattningen av utdelningen och ditt innehav. Där måste man göra en bedömning enligt 10 art. i dubbelbeskattningsavtalet vilket jag dessvärre inte kan göra eftersom bedömningen är beroende av innehavets och utdelningarnas storlek. Dock bör din inkomst av detta i första hand beskattas i Sverige, och sedan kan din spanska skatt påverkas av detta.

Arbetsinkomsterna kommer nog fortsatt beskattas i Sverige, se 14 art. i dubbelbeskattningsavtalet. Skulle ni behålla era svenska anställningar men bo i Spanien mer än 183 dagar av beskattningsåret kan skatt tas ut i Spanien också men det verkar som att ni, när ni vill flytta till Spanien på heltid, inte kommer ha kvar era svenska jobb.

Slutsats

Så som du beskriver situationen gör jag bedömningen att ni under en längre period kommer beskattas för alla era inkomster i Sverige. Hur de senare beskattas i Spanien kan jag inte svara på, eftersom det är inte går att säga exakt när er skatterättsliga hemvist skiftar och hur Spanien bedömer er situation.

Det kan vara bra att veta att just dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien har fått en del kritik eftersom det i praktiken innebär att man beskattas i Sverige och Spanien, men med en avräkning i efterhand för att undanröja den faktiska dubbelbeskattningen.

Beskattning ska inte rent tekniskt ske i båda staterna i slutändan, men avtalet i fråga gör att man ibland beskattas i båda länderna och sedan får räkna av skatten från det ena landet i efterhand och får tillbaka det från rätt myndighet. Detta innebär då alltså att man får ligga ute med en del av beskattningsbeloppen tills frågan är utredd. Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur Spaniens handläggning ser ut i frågan så det går dessvärre inte att säga hur länge detta är aktuellt. Utan att göra för stora uttalanden kan jag säga att vi är rätt bortskämda med snabba handläggningstider i Sverige, sett till resten av Europa och speciellt de sydligare länderna.

Jag skulle råda dig att kontakta Skatteverket och se hur de ställer sig till era svenska inkomster när ni bor i utlandet. Egentligen är detta en fråga för den spanska motsvarigheten, eller den svenska ambassaden i Spanien, men jag skulle för enkelhetens skull börja med Skatteverket. Min uppskattning av situationen är att era inkomster i första hand kommer beskattas i Sverige eftersom de är att hänföra hit och ni under en längre period kommer räknas som obegränsat skattskyldiga i Sverige. Dock är det en fråga för myndigheterna i slutändan, och därför är det väldigt viktigt att du stämmer av allt med dem innan ni fattar några beslut.

Om du skulle har några följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”