Dubbelbeskattning vid fastighetsförsäljning

FRÅGA
Hej!Jag fick ett hus i Irak i gåva för några år sedan men anmälde aldig detta till Skatteverket. Har jag gjort fel? Om jag säljer fastigheten, kommer den att dubbelbeskattas (jag bor stadigvarande i Sverige) ?Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är du obegränsat skattskyldig i Sverige?
En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige beskattas för alla sina inkomster, både från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL).

För att räknas som obegränsat skattskyldig ska du antingen:

- vara bosatt i Sverige,

- stadigvarande vistas i Sverige eller

- om du skulle ha flyttat härifrån, ha en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL).

Av din fråga framgår att du bor i Sverige vilket gör att du kommer att anses som obegränsat skattskyldig här för den eventuella kapitalvinst som uppstår när du säljer fastigheten.

Vad gäller vid dubbelbeskattning?
Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige finns en risk att du även blir beskattad för fastigheten i Irak när du säljer den. För att undvika en sådan dubbelbeskattning kan Sverige ha skatteavtal med andra länder. Se vilka skatteavtal Sverige har med andra länder här.

Om det inte finns något skatteavtal som reglerar vilket land som ska beskatta inkomsten kan det i stället finnas en möjlighet att här i Sverige få avräkna den skatt som betalats i det andra beskattningslandet. Man begär avräkning för den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration det år man redovisar den utländska inkomsten. På Skatteverkets hemsida finns ytterligare information om hur en sådan avräkning går till.

Sammanfattning
Eftersom du bor i Sverige anses du som obegränsat skattskyldig här. Det innebär att du kan komma att beskattas för en eventuell försäljning av fastigheten enligt både Iraks och Sveriges skatteregler. I ditt fall skulle jag därför rekommendera att du begär avräkning vid en eventuell försäljning av fastigheten. Det gör du alltså vid inkomstdeklarationen i Sverige det år du redovisar inkomsten. Det är alltså först när du sålt fastigheten och då vet om du har en kapitalvinst som det blir aktuellt att redovisa detta, du behöver inte redovisa något innan dess.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97596)