Dubbelbeskattning vid fastighetsförsäljning

FRÅGA
https://lagen.nu/1999:1229#K3P8S1Vi ska sälja vårt hus i Nederländerna för att bosätta oss och köpa hus i Sverige. Vi förväntar oss att sälja för 200,000 € mer än vi köpte det för 2006. Kommer vi att behöva skatta för vinsten? Vi båda har i dagsläget inkomst i Nederländerna, men det kommer att ändras i o m flytt. Gör det någon skillnad på när på året man skriver sig i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din skattskyldighet i Sverige

Personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

Då du inte är bosatt i Sverige och inte heller verkar stadigvarande vistas här, är frågan ifall du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:

- Om du är svensk medborgare

- Hur länge du varit bosatt i Sverige tidigare

- Om du inte varaktigt är bosatt på en viss ort i utlandet

- Om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl

- Om du har en bostadsrätt i Sverige som är inrättad för åretruntbruk

- Om du har din familj i Sverige

- Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige

- Om du är ekonomiskt engagerad här genom att t.ex. inneha tillgångar som ger dig väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet

- Om du har en fastighet i Sverige

- Andra liknande förhållanden

Detta framkommer av 3 kap 7 § IL. Det är mycket svårt för mig att göra en bedömning om du anses obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. På grund av att jag inte känner till alla omständigheter. Jag tolkar frågan som att du ska skriva in dig i den svenska folkbokföringen, och det är en omständighet som skulle kunna tala för obegränsad skattskyldighet.

Vidare finns en regel som gör att från den dagen du rest från Sverige och 5 år framåt, presumeras du ha väsentlig anknytning till Sverige. Det gäller då för dig att motbevisa detta för att slippa obegränsad skattskyldighet. Märk dock att denna regel bara gäller om du tidigare bott i Sverige under minst tio år och är svensk medborgare. Detta framgår av 3 kap. 7 § andra stycket IL.

Skulle det vara så att du inte anses som obegränsat skattskyldig, är realisationsvinsten på fastigheten skattefri i Sverige. Man kan dock anses vara begränsat skatteskyldig, men det innebär att man är skattskyldig för inkomster som hänför sig till Sverige. Sådant är inte fallet vid kapitalvinst på fastighet i utlandet.

Lösningar för eventuell dubbelbeskattning

Är du obegränsat skattskyldig i Sverige, kan situationen att du behöver skatta på realisationsvinsten både i Sverige och i Nederländerna uppstå. Sådana skattekonsekvenser anses mycket betungande för den enskilde. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. Lagstiftaren har försökt lösa dessa typer av situationer genom så kallad intern internationell beskattningsrätt. Den metoden som är aktuell i ditt fall kallas avräkningsmetoden. Avräkningsmetoden innebär i korthet att den utländska skatten räknas av på den svenska skatten, vilket gör att den svenska skatten reduceras. Regler kring detta finns i Lag om avräkning av utländsk skatt.

En annan lösning på dubbelbeskattningsproblematiken görs i så kallade skatteavtal. Skatteavtal träffas mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna. Enligt artikel 13 ska realisationsvinster genom överlåtelse av fast egendom beskattas i det land där fastigheten är belägen. Det krävs att personen i fråga har hemvist där (definieras i artikel 4), vilket du ju har eftersom du bor i Nederländerna.

Slutsats

Även om du är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du enligt skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna inte behöva betala skatt för vinsten i Sverige, utan enbart i Nederländerna. Det som kommer hända är att den skatt du betalat i Nederländerna kommer att räknas bort från den svenska skatten (artikel 24).

Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för vidare rådgivning angående bl.a. själva skatteförfarandet.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (215)
2019-07-16 Hur blir skatten när jag ärver en fastighet i ett annat nordiskt land?
2019-06-24 sälja varor till USA, beskattas man där?
2019-06-21 Skatt på pension intjänad i USA?
2019-06-20 Kommer jag bli beskattad för lägenhetsförsäljning i Polen?

Alla besvarade frågor (71166)