Dubbelbeskattning kan i vissa fall undvikas genom undantagsbestämmelser

FRÅGA
Skatteverket kräver dubbelbeskattning på min inkomst för året 2013. Jag har varit registrerad sole trader i England sedan Juni 2012, och bosatt i London sedan dess. Min enda anknytning till Sverige är jag har aktier i ett svenskt bolag, och jag glömde att meddela skatteverket att jag har lämnade Sverige i Juni 2012. Vilka kapitel/fall kan jag läsa på för att förstå detta bättre, och undvika att skatta dubbelt.
SVAR

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

Anledningen till din dubbelbeskattning är för att du har en inkomst i utlandet och ses som obegränsat skatteskyldig i Sverige (se definition i Inkomstskattelag 3:3). Såsom obegränsat skatteskyldig är du skyldig att betala skatt på alla inkomster, oavsett i vilket land de kommer ifrån.

För att inte behöva betala skatt i Sverige (på annat än inkomster som hänför sig till inkomster i Sverige) behöver du bli begränsat skatteskyldig, och därmed endast skatteskyldig för inkomster som kommer ifrån Sverige. Detta uppnår man (vid utlandsflytt) genom att bryta anknytnings-rekvisitet för obegränsat skatteskyldig (se Inkomstskattelag 3:7), och enligt bestämmelsen "släpar" anknytnings-rekvisitet 5 år från den dag man flyttat utomlands (se andra stycket i 3:7), dock kan man i vissa fall styrka att anknytningen bryts på kortare tid än så.

Däremot kan det eventuellt vara aktuellt för dig att åberopa en av undantagsreglerna, 6-månaders alternativt 1-års regeln enligt Inkomstskattelag 3:9. Det kan vara möjligt att du kan undantas från beskattning för en viss tid i vart fall.

Oavsett måste man ta hänsyn till det skatteavtal som föreligger mellan Sverige och Storbritannien. Jag är tyvärr inte insatt i hur detta skatteavtal är uppbyggt men du hittar det här.

Rådgivning på det skatterättsliga området är väldigt svår, då det oftast är många faktorer som påverkar bedömningen och man kan inte utan närmare utredning i det enskilda fallet ge konkret rådgivning. Jag hoppas den här initiala rådgivning har varit till viss hjälp. Om du vill ha mer ingående skatterättslig rådgivning så har vi en samarbetspartner som är expert på området, om du kontaktar mig på nedanstående email adress så kan jag sätta dig i kontakt med dem.

Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll