Dubbelbeskattning av norsk pension

FRÅGA
Har arbetat 15 år i Norge. Tillhört norsk tryggdekassa, pendlat, fast alltså bott i kvar i Sverige. Levererar norsk selvangivelse varje år och får nu skattepliktig pension.Nu är frågan: Skall den norska pensionen, som är beskattad i Norge även beskattas i Sverige?Med vänlig hälsning!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt svar är grundat på bestämmelser i Inkomstskattelagen (IL) och i det nordiska skatteavtalet.

För det första ska man konstatera att du, eftersom du är bosatt i Sverige, är obegränsat skattskyldig (IL 3 kap. 3§ p. 1). Det betyder att alla dina inkomster, inklusive den norska pensionen, beskattas i Sverige (IL 3 kap. 8§). Rätt till pension behandlas av lagen som tjänst (IL 10 kap. 2§ p. 1) och tas up som intäkt (IL 11 kap. 1§).

För det andra är det så att länder, på grund av att det ovanstående kan leda till dubbelbeskattning, har ingått skatteavtal för att reglera dubbelbeskattningen. I ditt fall blir det nordiska skatteavtalet aktuellt, som reglerar skatteförhållandena mellan Sverige och Norge. Både du (artikel 1) och din pension (artikel 2) omfattas av skatteavtalet. Enligt avtalet (artikel 18) får din pension beskattas i Norge. Detta leder till att det uppstår ett så kallat konkurrerande skatteanspråk mellan de två länderna. Anspråket löses i artikel 25 genom att Sverige avräknar från din svenska skatt ett belopp motsvarande den skatt som du redan betalat i Norge. Detta regleras närmare i Avräkningslagen. I praktiken blir resultatet att den högsta skattesatsen tillämpas: om den norska skatten är högst betalar man genom avräkningen ingen skatt i Sverige - om den svenska skatten är högst kompletterar man efter avräkningen resterande skatten som ska betalas i Sverige.

Sammanfattningsvis är det så att den norska pensionen ska beskattas även i Sverige, men du får räkna av från den svenska skatten det belopp som du redan har betalat i Norge.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll