Dubbelbeskattning av lägenhetsförsäljning

FRÅGA
Hej, jag och min pappa äger en lägenhet (50% vardera) i Bulgarien som vi funderar på att sälja under 2020. Vi undrar hur man gör med beskattning? Betalar man i båda länderna eller i ett av dem? Om beskattning sker där, ska man isåfall ta upp eventuell vinst i inkomstdeklarationen här i Sverige? Vi båda jobbar och bor i Sverige. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Obegränsat skatteskyldig

Eftersom du och din pappa är bosatta i Sverige är huvudregeln inom skatterätt att ni är obegränsat skattskyldiga för alla era inkomster (alltså även de som härrör från utlandet) (3 kap 3 § IL). Detta betyder alltså att er vinst på er bostadsförsäljning utomlands är skattepliktig här i Sverige. Detta kan innebära att ifall ni säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle dniu kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där ni säljer fastigheten) och i Sverige.

Dubbelbeskattning

På grund av att man kan bli beskattad för sina inkomster i två länder försöker man lindra det genom olika metoder. En sådan metod har varit att sluta skatteavtal mellan olika länder. Bulgarien och Sverige har slutit ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomster och förmögenhet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga i lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien. I avtalet framgår av artikel 5 att inkomster som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra staten, ska beskattas i den staten.

Uttrycket fast egendom har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten där egendomen är belägen. Detta innebär att om er lägenhet omfattas av termen fast egendom i enlighet med Bulgariens lagstiftning, så ska egendomen även beskattas där.

Det framgår sedan vidare av artikel 21 att en person med hemvist i Sverige som uppbär inkomst som ska beskattas i Bulgarien kan avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Bulgarien för inkomsten.

Vad ska ni göra?

Med hänvisning till det ovanstående kommer er lägenhet med största sannolikhet beskattas i Bulgarien vilket innebär att ni har rätt till avräkning för den skatten här i Sverige. Jag råder er dock att ringa Skatteverket innan ni deklarerar och försäkrar er om detta, då det är något oklart om er lägenhet omfattas av begreppet fast egendom i Bulgarien. Troligtvis så kan ni begära avräkning för den utländska skatten i eran svenska inkomstdeklaration det år ni redovisar den utländska inkomsten. Ni kan ansöka om avräkning på blankett SKV 2703. Kom ihåg att ni ska kunna visa att ni har betalat den utländska skatt ni begär avräkning för.

Hoppas det var svar på er fråga

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll