Dubbelbeskattning av fastighet belägen utomlands

Hej

Vår dotter flyttade till Luxemburg direkt efter studenten. Har bott där sedan dess (är idag 40 år). De (hon och hennes man) köpte en fastighet i Luxemburg för 10,5 år sedan. Den 16 augusti 2013 valde hon att flytta tillbaka till Sverige med barnen (har varit svensk medborgare hela tiden). Bodde hos föräldrar och sökte jobb i Sverige. Flyttade till eget boende i slutet av oktober och fick arbete 7/1 2014 - har inte haft någon inkomst i Sverige 2013 - barnbidraget betalades ut från Luxemburg eftersom pappan till barnen bor kvar. Levde på sparade pengar + föräldrar. Den 23 december sålde de sitt hus nu har hon en fråga - skall husförsäljningen tas upp i kommande deklaration och om hon blir skattskyldig för vinsten på försäljningen.

Tacksam för svar eftersom vi sökt och frågat men inte kunnat få något svar.

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga! 
För att utreda ifall din dotter behöver skatta i Sverige för försäljningen av fastigheten belägen i Luxemburg behöver en del frågor utredas. Först måste det tas ställning till ifall hon är att anse som obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. 

För att vara obegränsat skattskyldig krävs att man (a) är bosatt i Sverige,där folkbokföringen tjänar som vägledning, (b) är stadigvarande vistandes i Sverige, där en vistelse i sex månader i regel anses stadigvarande, eller att man (c) har väsentlig anknytning till Sverige se 3:1 IL https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1. Under förutsättning att din dotter är obegränsat skattskyldig kommer hon att behöva skatta för kapitalvinsten på försäljningen av fastigheten enligt svensk lag, se 3:8 samt 42:1 1 st. IL. Om hon inte erhåller denna status är hon så kallat begränsat skattskyldig och kommer då inte behöva skatta för vinsten, se 3:18-20 IL https://lagen.nu/1999:1229#K3P18S1.

Det är högst troligt att även Luxemburg kommer att kräva skatt på grund av försäljningen, varför en dubbelbeskattning kan uppkomma om Sverige gör likadant. Situationen löser man med dubbelbeskattningsavtal ifall länderna i fråga har ingått sådant med varandra, vilket Sverige och Luxemburg har gjort, se lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg https://lagen.nu/1996:1510. Där framgår i art. 4 att det land där personen har sin hemvist (permanentbostad) har den primära beskattningsrätten. Kan man inte avgöra hemvisten bedömer man var personens centrum för levnadsintressen finns (främst familj), var personen vistas och i sista hand i vilket land personen är medborgare i. Således är det mest troligt att hon skulle bli skattskyldig i Sverige. Däremot finns en ytterligare artikel för kapitalvinster på fastigheter, art. 13, som säger att även Luxemburg får ta ut skatt. Om båda länderna gör det kommer avräkning på skatten göras enligt art. 23 för att undvika att skatt betalas två gånger för samma vinst. 

Som du säkert förstår är det ett ganska komplicerat område. För att det inte ska bli några felaktigheter rekommenderar jag dig (eller din dotter) att höra av er till Skatteverket. 

Vänliga hälsningar

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”