Dubbelbeskattning 6-månaders regeln

FRÅGA
HejJag ar bosatt i England efter att har studerat har i ett ar. Jag ska nu soka jobb och blir inte klok pa dubbelbeskattning och 6 manads reglen. Som jag farstar det sa behover jag inte skatta i Sverige om jag arbeta har minst 6 manader och skattar for min inkomst i England. Nu vet jag att dom forsta 10 000 pund du tjanar inte beskattas alls. Hur paverkar detta 6 manads reglen? Behover jag da istallet skatta for dom i Sverige? Jag kommer pga av att varit bosatt har sedan 2013 bli skriven har i England.MVH
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Precis som du säger tillämpas i ditt fall 6-månaders regeln i Inkomstskattelagen (IL) 3 kap 1 § 1 st som du finner Här. För att denna regel ska tillämpas krävs det att du vistas utomlands minst 6 månader under en sammanhängande period. Du får ha kortare avbrott för semester i Sverige om dessa inte är i början eller i slutet av din vistelse. Dessa dagar får inte överstiga 6 dagar per månad eller sammanlagt 72 dagar för ett år, 3:10 § IL.

6-månaders regeln ställer också upp krav på att du skattar i det landet du befinner dig. Här ställs dock inget krav på hur mycket du skattar, även en obetydlig beskattning medför skattefrihet i Sverige. Du ska dock kunna styrka att du har skattat i England, spara därför lönebeskedet.

Sverige och England har även ett dubbelbeskattningsavtal som du finner Här. I artikel 15 regleras förhållandet när du har inkomster från tjänst i England. Här stadgas att om du har hemvist i Sverige men arbetar och bor i England, beskattas du i England. Undantag för detta finns i punkten 2 samma artikel. Undantagen är 1) om du inte vistas i England i sammanlagt 183 dagar under ett år och 2) din arbetsgivare inte är Engelsk samt 3) din arbetsgivare inte har ett fast driftställe i England. Alla dessa undantag måste vara uppfyllda. Då det framgår att du har för avsikt att sammanlagt uppehålla dig i England mer än 183 dagar kommer du inte träffas av undantagen och du beskattas enbart i England.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du om du skattar i England (oavsett hur mycket/lite) kan du förlita dig på 6-månaders regeln och skattar därmed endast i England. Skattar du inte alls regleras detta i Artikel 15 i nämnt avtal. Avtalet innebär att du kommer beskattas i England eftersom du inte kommer att träffas av undantagen.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll