Dubbelbeskattas realisationsvinst som förvärvats i annat land?

2017-08-31 i Reavinstskatt
FRÅGA
Jag har en bekant som är bosatt i Sverige och som har ärvt en lägenhet i Tjeckien. Hon har nu sålt lägenheten och betalt skatt i Tjeckien på försäljningen. Behöver hon betala någon skatt i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar på om en realisationsvinst från annat land kan komma att bli dubbelbeskattad.

Till att börja med regleras frågor om beskattning av inkomstskattelagen (IL) men också genom skatteavtal som gäller mellan Sverige och Tjeckien, vilket du hittar här.

När du har sålt en bostad i utlandet kan du i vissa fall bli beskattad för kapitalvinsten i Sverige. Om du blir beskattad eller inte beror dels på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, dels på bestämmelser i skatteavtalet mellan Sverige och det land du har sålt din bostad i.

Om du är bosatt i Sverige så är du också obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket innebär att du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett vilket land det härrör från. Du anses bosatt i Sverige om du har ditt verkliga hem här. Du ska då vara folkbokförd i Sverige.
(3 kap. 3 § och 8 § IL).

Även om Tjeckien beskattar realisationsvinsten som har förvärvats av en fysisk person för en fastighet som är belägen i Tjeckien, så har också Sverige rätt att beskatta samma inkomst om personen är obegränsat skattskyldig i Sverige. Dock kommer den svenska skatten på realisationsvinsten sättas ner genom en så kallad avräkning av den tjeckiska skatt som redan har påförts på samma vinst.
(artikel 13 stycke 3 och 4 och artikel 23 Skatteavtalet mellan Sverige och Tjeckien).

Oavsett vad som gäller enligt interna regler eller skatteavtal ska du lämna uppgifter om samtliga inkomster till Skatteverket i en eventuell preliminär självdeklaration och i inkomstdeklarationen.
För att få vidare hjälp i ditt ärende och med en eventuell beräkning av den svenska beskattningen rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reavinstskatt (103)
2021-09-29 Kan man skjuta upp reavinstskatten?
2021-06-30 Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet
2021-03-25 Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?
2021-03-17 Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?

Alla besvarade frågor (97391)