Dubbelbeskattas en försäljning av aktier pga dubbelt medborgarskap?

2020-01-25 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag är folkbokförd, medborgare och bosatt i Sverige men med ett dubbelt medborgarskap i Italien. Jag betalar däremot ingen skatt i Italien och äger heller inget italienskt pass eller personligt nummer. Nu är jag intresserad av att sälja av mina aktier hos Ericsson AB och fick då veta av min bank att jag behöver förse dem med en skattekod, s.k. fiscalkod från Italien. Detta behöver jag då skaffa fram via italienska ambassaden. Min fråga är om jag kommer att bli dubbelt beskattad om jag säljer av mina aktier?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att vi vill veta om du kommer att beskattas av både Sverige och Italien när du säljer dina aktier i Ericsson AB.

Vad säger lagen?

Av din fråga framkommer att du är medborgare i både Sverige och Italien men att du verkar ha starkast anknytning till Sverige i och med att du bor här och saknar italienskt pass/personnummer med mera. Reglerna som reglerar vilka som är skyldiga att betala skatt i Sverige hittar man i inkomstskattelagen (IL). Av 3:3 IL kan man utläsa att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3:8 IL att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Du kommer alltså att betala skatt i Sverige när du säljer dina aktier.

De svenska skatterättsliga reglerna har ingenting att säga till om vad gäller Italiens rätt att beskatta Italienska medborgare som de vill, däremot har de flesta länder slutit så kallade dubbelbeskattningsavtal med varandra för att undvika situationen att en och samma person ska beskattas av båda länder för samma transaktion. Ett sådant avtal finns mellan Sverige och Italien sedan 1980-talet.

Bedömningen i ditt fall

Med beaktande av att det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien, att du i princip inte har någon skatterättsligt relevant koppling till Italien och att Italien av allt att döma som huvudregel inte beskattar sina medborgare utomlands blir min slutsats att du inte kommer att beskattas dubbelt om du säljer dina aktier. Du kommer endast att beskattas för transaktionen i Sverige.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Jag rekommenderar också rekommenderar dock att du vänder dig direkt till skatteverket om du har några frågor som rör inkomstskatt.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (172)
2020-09-18 Under vilka förutsättningar anses en fysisk persons rörelse utgöra en näringsverksamhet?
2020-09-10 Beskattas inkomster från en bodelning?
2020-09-10 Beskattningstidpunkt för utdelning
2020-09-01 När anses man bedriva bolag och får man sälja vidare gamla flaskor?

Alla besvarade frågor (84340)