FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/06/2017

Dubbel utbetald lön, återkravsrätt

Min man skulle ha lön den 22 men arbets givaren betalade den 27 . Han ringde flera gånger å dom så att det var klart .men den 27 kom dom på att den som skulle sätta in hade gått på semester o glömd att betala ut lönen. Så den 27 gjorde dom en dubbel utbetalning sa dom .o nu kräver dom den ena tillbaks .men det så Dom inget om o varför göra en dubbel utbetalning om den skulle tillbaks

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arbetstagares rättigheter hittar du i Lag om anställningsskydd (LAS).

När en arbetsgivare har betalat ut för mycket i lön, som exempelvis i detta fall då din man synes ha fått dubbel lön utbetald, så tillämpar man den juridiska principen om Condictio indebiti. Denna princip är inte reglerad i lag, men tillämpas likväl mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och innebär som utgångspunkt att arbetsgivaren har rätt att återfå en felaktig utbetalning (återkravsrätt). Det framgår dock av domstolens praxis att det förekommit undantag från denna princip då mottagaren ändå har fått behålla den felaktiga utbetalningen. Vad som är avgörande för bedömningen kring om mottagaren ska få behålla en felaktigt utbetald summa är om denne varit i god tro rörande utbetalningen och att personen inte heller haft någon anledning att misstänka att betalningen skulle vara felaktig.

Bedömningen görs på objektiva grunder och när man avgör om en person anses vara i god tro så gör man en jämförelse av det utbetalda beloppets storlek i förhållande till vad personen normalt brukar få i lön. Det kan också vara avgörande hur lång tid det tar innan arbetsgivaren uppmärksammar den anställde om den felaktiga utbetalningen. Om felet upptäcks inom kort så talar det för att summan ska betalas tillbaka. Avgörande kan också vara huruvida mottagaren har inrättat sig efter betalningen genom att anpassa sin ekonomi efter denna eller förbrukat den. Domstolen har också tidigare uttalat att det också kan vara avgörande om utbetalningen har lett till att mottagaren gjort obehörig vinst samt om någon av parterna har varit oaktsamma.

I tidigare praxis från arbetsdomstolen framgår att en arbetstagare kan bedömas vara i god tro om denne fattat misstanke om felaktig utbetalning och därför kontaktat arbetsgivaren om detta och fått besked om att betalningen varit korrekt. Arbetstagare har också ansetts vara i god tro i fall där avlöningsförhållanden varit svåra att överblicka och arbetstagaren på grund av detta haft svårt att upptäcka att fel utbetalning skett. På samma sätt kan en plötslig ökning av löneförhållandena föranleda arbetstagaren att närmare granska sina lönespecifikationer för att kontrollera om utbetalningen varit korrekt och om arbetstagaren inte gör detta kan det tala emot god tro.

Utifrån din fråga så finns det flera omständigheter som talar för att din man ska betala tillbaka den del av lönen som är dubbel, bland annat att misstaget upptäcktes relativt snabbt, förutsatt att datumen du nämner är inom de senaste månaderna. Vad som också talar för att din man ska betala tillbaka är att det rör sig om en dubbel lön, vilket är en betydande summa som också föranleder din make att närmare kontrollera om betalningen varit korrekt. Om betalningen skulle skett denna månad så synes din man inte heller ha hunnit anpassa sin ekonomi efter utbetalningen eller förbrukat lönen, vilket också talar för en återbetalning. Vad som talar för att din man skulle få behålla lönen är att arbetsgivaren i detta fall synes ha varit oaktsam, dels genom att betala lönen för sent och dels genom att betala dubbelt. Eftersom det dock finns fler omständigheter som talar för att din man inte varit i god tro rörande den felaktigt utbetalda lönen så ska den återgå till arbetsgivaren i enlighet med ovan princip.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar,

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”