FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/06/2021

Dubbel bosättning - var folkbokför man sig?

Hej! Om man bor i en bostad, hyreslägenhet och vill bo under veckorna på annan ort, närmare arbetsplatsen, kan jag fortfarande vara skriven på orten där jag hyr lägenheten och hyra en mindre i andra hand på arbetsorten? Beror på att jag har vuxna barn som behöver bostaden på orten där jag (och de) är folkbokförda.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du vill alltså under arbetsveckan bo på arbetsorten men behålla din ordinarie bostad och undrar om du kan fortsätta vara folkbokförd på orten där din ordinarie bostad ligger.

Vad säger folkbokföringslagen?

I 6 § FOL står att en person ska vara folkbokförd där denna anses som bosatt. I 7 § FOL definieras rekvisitet "bosatt" som att "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila". Det exemplifieras med att man tillbringar sin dygnsvila på fastigheten minsta en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan förläggning av tiden (alltså till exempel två dygn på två veckor). Avgörande för var man ska vara folkbokförd är var man anses ha sin "egentliga hemvist".

Egentlig hemvist

En person som har dubbel bosättning ska alltså anses vara bosatt och folkbokföras där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. I bedömningen brukar hänsyn tas till bland annat familj, var de flesta ägodelarna förvaras samt bostädernas storlek och standard.

Bedömningen i ditt fall

I det fall att du hyr en mindre lägenhet på arbetsorten, spenderar tid regelmässigt i din ordinarie bostad och även har familj som bor kvar där ser jag inga hinder för att du fortsätter vara folkbokförd på den ort där din ordinarie bostad är belägen.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”