Du kan avsäga dig din arvsrätt och låta dina barn ärva istället

2019-08-13 i Arvsavstående
FRÅGA
HejJag skulle vilja avstå mitt arv från mina föräldrar. Men jag vill att mina barn ska få ärva min lott.Hur går jag enklast vidare med detta? Båda mina föräldrar är i livet idag, men vi har ingen kontakt med varandra.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i ärvdabalken.

Avsäga sig sin arvsrätt
Du kan avsäga dig din rätt till arv mot dina föräldrar genom att skicka ett brev (skriftligt) där du avsäger dig rätten (17 kap. 2 § första stycket ÄB). För att dina barn ska ärva hela ditt arv måste du tydligt ange i ditt brev att dina barn blir arvingar i ditt ställe (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Laglotten
Som bröstarvinge har du rätt till en laglott (hälften av din arvslott) (2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). För att kunna avsäga sig sin laglott med bindande verkan måste du ha fått skälig kompensation för det, eller att din ev. make/dina barn får egendom motsvarande värdet av laglotten enligt föräldrarnas testamente (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Alltså, du kan avsäga dig hälften av din arvslott genom ett skriftligt meddelande, kom ihåg att skriva att dina barn träder i ditt ställe som arvingar. Den andra halvan av arvet kan bara avsägas om du fått kompensation eller om dina föräldrar testamenterat kompensation till dina barn/ev. make. Ett alternativ är att du tar emot arvet efter en förälders bortgång och fördelar det mellan dina barn jämnt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (288)
2020-05-19 Arvsavsägelse och arvsavstående - vad är skillnaden?
2020-05-11 Kan ett arvsavstående ske efter att arvlåtaren gått bort?
2020-05-06 Testamente och avsäga sig rätten till arv
2020-05-04 Kan jag avstå från mitt arv så mina barn ärver i mitt ställe?

Alla besvarade frågor (80244)