Dröjsmål och fel i vara - vad kan man göra som konsument?

2021-03-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej vi beställde en soffa i november som skulle ta 6 veckor i leverans, när vi sedan inte hörde något från företaget tog vi kontakt med dom, vi blev lovade att soffan skulle komma till jul eller i värsta fall innan nyår. Men ännu engång hörde vi inget, vi tog då kontakt med företaget igen som meddelade att det var förseningar i leveransen dom kunde inte ge exakt tid men vi skulle bli kompenserade om vi hörde av oss när soffan hade kommit. Soffan kom i januari men det fattades en del, den var alltså inte komplett än en gång tog vi kontakt med företaget och det dröjde ytterligare 6 veckor innan den delen kom, när den kom så var det fel på delen, vi har nu än en gång tagit kontakt med företaget den kompensation vi blir erbjudna är att dom skickar en ny del 4-6 veckor väntetid eller att vi behåller soffan och får ett avdrag på 600 kronor eller presentkort 800. Snälla hjälp mig med vad jag kan göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån det du skriver utgår jag ifrån att du är en konsument, varför konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig på fallet. Som jag förstår situationen så har det först uppstått ett dröjsmål i leveransen av soffan, sedan har den levererats i ofullständigt skick (en del saknas) varpå en ny men defekt del har skickats. Nu står ni inför valet att behålla soffan med den defekta delen och få viss kompensation eller vänta ytterligare på att en ny, felfri, del levereras. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar; dels vad man som konsument kan göra när näringsidkaren är i dröjsmål, dels vad man har för rättigheter när varan som levererats är felaktig/defekt.

Dröjsmål

När ni inte fick soffan levererad inom avtalad tid var näringsidkaren i dröjsmål, enligt 9 § KköpL. De alternativ som köparen har när varan inte levereras inom avtalad tid är att hålla inne betalningen och dessutom välja mellan att häva köpet eller kräva av näringsidkaren att köpet fullgörs (10 § KköpL). För att få häva köpet krävs det enligt 13 § KköpL att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen eller att köparen har meddelat säljaren att det är viktigt att varan levereras en viss dag. Eftersom varan (soffan) nu redan har kommit och ni har hämtat ut den så är säljaren inte längre i dröjsmål och enligt min bedömning har det gått för lång tid för att ni ska kunna häva köpet i efterhand på grund av dröjsmålet i leveransen av hela soffan (15 § KköpL). Med andra ord kan ni såhär i efterhand tyvärr inte göra så mycket åt att det till att börja med tog längre tid är 6 veckor för leveransen av soffan.

Fel i varan

Förutom dröjsmålet med leveransen har det även varit fel i varan, med tanke på att ni inte fått alla delar till soffan och att när delen väl kom så var den på något sätt felaktig. Det kan därför anses som att det föreligger fel i vara enligt 16 § KköpL, eftersom ni har avtalat om en fungerande, icke – felaktig del. Påföljderna som kan komma ifråga när en vara är felaktig är enligt 22 § KköpL avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning. Dessutom kan ni hålla inne betalningen om ni inte redan har betalat hela summan. För att kunna åberopa att varan är felaktig behöver ni framställa en reklamation (23 § KköpL) till säljaren, vilket jag anser att ni har gjort när ni har påpekat att delen är felaktig.

Det säljaren har erbjudit er är omleverans/avhjälpande, dvs en ny del, eller prisavdrag/ersättning i form av 600 kronors avdrag på köpesumman eller 800 kronor i ett presentkort. Omleverans regleras av 26 § KköpL och är alltid den lösning som ska vidtas i första hand, dvs innan det blir fråga om prisavdrag, hävning eller annat. För att omleverans ska vara ett alternativ ska detta ske inom skälig tid, frågan är då om 4 – 6 veckor är skälig tid för er att vänta på en ny del. I propositionen (förarbetena) till konsumentköplagen anges att en omleverans eller avhjälpande som regel ska vidtas inom ett par dagar och om det tar längre tid bör köparen få en ersättningsvara. Vissa större möbelhandlare har "lånesoffor", vilket då anses som en ersättningsvara.

Om ni anser att omleverans av delen i fråga kommer ta för lång tid och att ni inte kan acceptera detta så kommer det andra alternativet som säljaren har erbjudit i fråga, dvs prisavdrag. Frågor om prisavdrag regleras av 28 § KköpL och ett sådant avdrag ska svara mot felet; hur mycket kostar den felaktiga delen och vad är soffan värd utan den? Här kan ni fundera på om 600 kr eller alternativt 800 kr är rimligt i förhållande till felet, kanske är det möjligt att få ett större prisavdrag?

I sista hand kan ni även försöka få säljaren att gå med på att häva köpet enligt 29 § KköpL, om ni anser att dessa turer fram och tillbaka med soffan har medfört att felet är av väsentlig betydelse för er.

Slutsatserna av detta är att ni har tre alternativa val

1. Säg att ni vill ha en ny del till soffan, så kallad omleverans, men fråga då om det finns möjlighet till att få en lånesoffa under tiden, om delen som fattas gör att ni inte kan använda soffan.
2.Behåll den defekta delen och begär prisavdrag. Antingen kan ni godta det belopp som säljaren har föreslagit (600 eller 800 kr) eller så kan ni argumentera för att felet är värt en större kompensation.

3.Försök att häva köpet genom att påpeka att det har varit flera problem med soffan och att ni inte orkar vänta ytterligare en gång.

Tyvärr finns det inte mycket mer att göra än detta, varav två av alternativen redan har erbjudits er av säljaren. Jag hoppas att det löser sig för er och att ni snart har en komplett soffa som ni blir nöjda med!

Med vänliga hälsningar,

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1293)
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp av körlektioner

Alla besvarade frågor (96421)