Dröjsmål med leverans

2021-08-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Den 31 juli så beställde jag en jättesöt robothund på en sida som heter Sverilo.se och nu har det gått några veckor och min beställning har inte dykt upp. Jag har inte spårningsnummret så jag kan inte spåra den. Jag börjar bli väldigt orolig att den inte ska dyka upp. Jag har inte fått något melj om att dom har skickat den heller. Dom skickade ett melj där det stod: "Vi behandlar din beställning och meljar dig när den har skickats men inget har hänt. På deras hemsida så står det såhär: Leveranserna tar 4-10 arbetsdagar.Endast i sällsynta fall mer än 30 arbetsdagar. I vissa länder är tullen ofta ansvariga för förseningar. Jag har meljat dom flera ggr men dom svarar aldrig och ändå så står det på deras hemsida att dom svarar i 24/7. Jag känner mig så lurad men det kanske är bäst att jag bara väntar på att min beställning ska komma fram. Jag vill verkligen ha den asså. Vad ska jag göra? Jag kan inte kontakta dom eller nåt sånt. Om den är beställd utanför Europa så förstår jag iaf varför det tar sån himla tid. Mvh Amanda Eklund
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du i egenskap av en konsument har köpt en lös sak från en näringsidkare är konsumentköplagen (KKöPL) tillämplig på förevarande situation. Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

Lagen föreskriver påföljder som kan uppstå vid dröjsmål orsakat av säljaren, bland annat fullgörelse av köpet. Den avgörande frågan i detta fall är därför om det föreligger dröjsmål med avlämnandet på säljarens sida.

I 9 § KKöPL stadgas att dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Huvudregeln för tidpunkten när varan ska avlämnas är inom rimlig tid från köpet. Varans art och beskaffenhet får ge ledning till vad som kan ses som rimlig tid. Det kan svårligen avgöras vad en rimlig tid för den specifika leveransen ska vara, men ledning bör kunna sökas från stadganden på webbsidan. Om det står att leveransen vanligtvis tar 4-10 dagar är det en bra utgångspunkt att definiera vad som anses vara en skälig tid för en ett vanligt avlämnande av vara. Detta utesluter dock inte att "skälig tid" i vissa fall bör vara längre.

Enligt 10 § KKöpL kan tre påföljder aktualiseras vid dröjsmål på säljarens sida: 1. som köpare har du rätt att får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge dig säkerhet för hans krav på grund av dröjsmålet (11 §) , 2. du får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör köpet (12 §) eller 3. du får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig (13 §). Därutöver har du även rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14§).

Det är svårt att avgöra om denna fördröjning kan likställas med "dröjsmål" från säljarens sida. Det krävs mer detaljinformation kring varans art, beskaffenhet och den sedvanliga leveranstiden för en sådan vara. Men det framgår av bakgrundsinformationen att du önskar ta emot varan trots fördröjningen. Om du anser att en rimlig väntetid har passerats sedan köptillfället och det därmed uppstått dröjsmål på säljarens sida bör du kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12 §. Du kan även kräva säljaren på skadestånd enligt 14 §. Får att få skadestånd krävs dock att du reklamerar i god tid, dvs. meddelar säljaren om att du vill få ersättning får dröjsmålet.

Om varan inte levereras bör du häva köpet med hänvisning till 13 § KKöPL och få pengarna tillbaks. Om du inte kan nå kundtjänsten alls och du saknar framgång att kräva fullgörelse eller kräva pengarna åter finns det möjlighet att polisanmäla företaget.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96481)