FrågaKÖPRÄTTKöplagen05/12/2022

Dröjsmål med betalning av aktier + ränta

Hej, För ett år sedan sålde jag min del av ett bolag till en kollega. Det skedde med ett aktieöverlåtelseavtal med en revers där hen skulle betala tillbaka detta senast 12 månader efter. Den tiden/reversen har nu gått ur tiden och jag har fortfarande inte fått betalt för reversen/lånet och jag undrar vad som normalt sett gäller vid ett sånt ärende. Faller ägandet tillbaka till mig eller är det inte så enkelt? Vi har en ränteklausul som gäller ränta efter 9 månader men gällande 12 månader är det bara "reversen ska vara betald i sin helhet 12 månader efter aktieöverlåtelsen". Vad bör gälla här?

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du vad som kommer hända nu när din kollega inte har betalat för aktierna.


Köpet kan hävas

Du har rätt att häva köpet om hen inte betalar. En hävning betyder att prestationerna går åter, det vill säga att du får tillbaka dina aktier (54 § KöpL). För hävning krävs det att hens kontraktsbrott (att hen inte betalade) var väsentligt. Då det låter som att hen inte betalat något alls och att hen har haft 12 månader på sig, skulle jag se det som ett väsentligt kontraktsbrott. Din kollega måste även ha insett betydelsen av att betala, vilket jag måste anta att han gör.

Självklart behöver du inte kräva hävning om du inte vill ha aktierna tillbaka och kan alltid kräva att hen betalar (51 § KöpL)


Du kan få skadestånd för att hans dröjsmål med betalningen

Du kan få skadestånd för att hen dröjde med betalningen/inte betalade alls (57 § KöpL). Om det visar sig att dröjsmålet skedde på grund av något som inte köparen kunde kontrollera, försvinner din rätt till skadestånd. Sådana händelser kallas för force majeure och kan vara exempelvis krig, naturkatastrofer och annat som köparen inte kunde göra något alls åt. Förmodligen är det inte något som är aktuellt här utan förmodligen rör det sig om lathet från din kollegas sida.

Utgångspunkten är att skadeståndet ska försätta dig i samma position som om avtalet hade fullgjorts (67 § KöpL). Det kallas även för det positiva kontraktsintresset. I det här fallet betyder det att du får pengarna för själva försäljningen samt räntan som skulle ha betalats enligt avtalet.


Du har rätt till dröjsmålsränta

Du har rätt till dröjsmålsränta från tiden lånet skulle ha betalts tillbaka (71 § KöpL). Dröjsmålsräntan är referensräntan (även när referensräntan ändras) + 8 procentenheter (6 § räntelagen). Exempelvis ligger referensräntan på 0,5% just nu, vilket betyder att dröjsmålsräntan blir 8,5%.


För att sammanfatta: Du har rätt att kräva betalning/häva kontraktet. Oavsett vad du väljer har du rätt till skadestånd för det som du skulle ha fått i betalning + dröjsmålsränta.


Vad jag rekommenderar: Jag rekommenderar att du tar kontakt med din kollega om att du vill ha betalt (med en extra slant på det). Om hen inte gör som du säger skulle jag rekommendera att du ansöker om stämning hos tingsrätten. Eftersom processer i domstolen är jobbiga att gå genom samt tar lång tid, rekommenderar jag dock att du försöker så gott det går att övertala kollegan att betala, särskilt om du vill fortsatta ha god kontakt med hen i framtiden.


Hoppas jag kunde vara till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo