Dröjsmål med leverans av gravsten

Hej!

För 11 månader sedan så beställde jag och min familj en gravsten till vår bortgångna mor. Leveranstiden utlovades till högst tre månader, efter dessa månader så har vi varit i ständig kontakt med stenhuggeriet som hävdat att stenen är "på gång". De har visat negativ inställning till våran möjlighet att häva beställningen för att välja ett annat företag, då de hävdat att arbetet är "påbörjat". Leveranstiden är snart överskriden med fyra gånger den utlovade tiden, utan relevant förklaring.

Besitter vi i denna situation något lagstadgat stöd för att häva beställningen, alternativt kräva kompenserat pris för detta dröjsmål och ouppfyllda löften?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom leveranstiden var avtalad till högst tre månader och stenhuggeriet 8 månader efter leveranstidens utgång ännu inte har levererat gravstenen så är stenhuggeriet i dröjsmål, vilket framgår av Konsumentköplag (1990:932) 9 §. Eftersom stenhuggeriet är i dröjsmål så aktualiseras rätten att häva köpet och att kräva skadestånd (Konsumentköplag 10 §).

Eftersom ni efter den avtalade leveranstidens utgång uppenbarligen har framställt krav till stenhuggeriet om att fullgöra leveransen och det sannolikt inte inom skälig tid efter kravets framställande har avlämnat gravstenen så har ni rätt att häva köpet (Konsumentköplag 13 § tredje stycket).

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter som föranleds av dröjsmålet och prisskillnaden för den gravsten ni eventuellt köper till ett högre pris genom ett täckningsköp inom skälig tid efter att ni häver det ursprungliga köpet (Konsumentköplag 32-33 §§). Ni har rätt att kräva skadestånd för sådana utgifter på grund av dröjsmålet, om stenhuggeriet inte visar att dröjsmålet berodde på ett hinder utanför dess kontroll som det inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars konsekvenser det inte skäligen hade kunnat undvika eller övervinna (Konsumentköplag 14 § första stycket). Sådana hinder avser dock vanligen naturkatastrofer, elavbrott, eldsvådor, explosioner, strejker och myndighetsåtgärder, något som troligen inte är för handen i ert fall, med hänseende till att stenhuggeriet inte har angett någon relevant förklaring till dröjsmålet.

Naturligtvis kan ni också komma överens med stenhuggeriet om reducerat pris, men det finns inget lagstadgat stöd eller stöd i rättspraxis för att kräva detta såvida det inte finns en klausul i avtalet som anger det som en möjlighet vid dröjsmål.

Med vänlig hälsning

Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo