Dröjsmål enligt köplagen - Blocket

2015-09-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Jag har köpt en vara på blocket av en privatperson. Varan skulle skickas från Stockholm till Östersund och säljaren säger att varan är lämnad till postombud, men kan ej uppvisa kvitto eller kollinr. Jag har ej fått varan trots att det har gått 3 veckor nu och pengarna är överförda till säljaren.Det fanns tyvärr inga krav från min sida att han skulle skicka en kopia av kvittot eller kollinr till mig innan betalningen genomfördes. Kan jag på något sätt få rätt i detta fall och få mina pengar tillbaka?Säljaren kan ju inte på något sätt bevisa att varan är skickad.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I ditt fall gäller köplagen. För att bedöma dina möjligheter att få rätt gentemot köparen måste vi först utreda när risken för varan går över till dig som köpare. Detta sker, när säljaren som i ditt fall är en privatperson och varan inte har transporterats inom en och samma ort, när varan överlämnas till transportören, d.v.s. postombudet. Detta förutsätter dock att inget annat har avtalats mellan dig och säljaren. Detta framgår av 7 och 13 §§ Köplagen. Bär du risken för varan är du alltså skyldig att betala för den även om den har förstörts, kommit bort eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren, se 12 § Köplagen.

Vi kan mot bakgrund av det ovan sagda konstatera att säljaren står risken såvitt han inte kan frambringa tillräckliga bevis för att han har lämnat över varan. Ytterst blir det alltså en bevisfråga och säljaren bär bevisbördan. Med hänsyn till att säljaren saknar såväl kvitto som kolli-nr har han en viss uppförsbacke.

Om säljaren inte lyckas bevisa att han har överlämnat varan till transportören, kan du häva köpet och få pengarna tillbaka ifall avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och detta har varit synbart för säljaren. Se 25 § Köplagen.

Köplagen hittar du här.

Bästa hälsningar,

Viktor Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81797)