Dröjsmål beroende på köpare!

2015-09-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA
En kund har beställt en tavla å sagt ja till pris och allt. "köper den på en gång om du målar en tavla av staden shkoeder" jag svarade att det är en månads leveranstid. Det gick han med på. Nu har det gått en månad och 10dagar. Han vägrar betala och säger att han hämtar den när han har tid och att vi inte bestämt något betaldatum. Enligt mig så är "jag köper den på en gång" ett avtal om att betala när den är klar.Vad gäller och hur ska jag göra?Vårat avtal finns via mess endast.
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Ett avtal är lika giltigt oavsett om det sluts via SMS som muntligt eller via formella avtal. Enligt konsumentköplagen har säljaren rätt till att kräva att köparen fullföljer köpet eller att häva detsamma. Om du väljer att häva köpet har du rätt till ersättning för de kostnader som du ådragit dig för framställan av tavlan. Enligt 41 § Konsumentköplagen.

Vidare skall sägas att om inget datum för hämtning av produkten har satts skall produkten hämtas på anfodran av säljaren. Här stadgas i köplagen (vilken får användas för detta fall sedan motsvarande bestämmelser saknas i konsumentköplagen) att säljaren måste meddela köparen i god tid när varan är tillgänglig för upphämtning. Sedan du gjorde detta redan i samband med beställningen torde detta vara uppfyllt. Enligt 9 § 3 stycket i Köplagen.

Du borde med andra ord kräva fullgörelse, och om så inte sker häva köpet och då vända dig till kronofogdemyndigheten med ett betalningsföreläggande.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1084)
2020-10-30 Häva köp konsument
2020-10-29 Dröjsmål vid preliminär leverans
2020-10-28 Får transportörer friskriva sig från ansvar för transportskador?
2020-10-26 Ångerrätt i butik

Alla besvarade frågor (85559)