Drogtest vid anställning

FRÅGA
Om en person blivit testad positivt inför en anställning, har arbetsgivaren rätt att neka denna person anställning eller finns det något krav att arbetsgivaren ska tillhandahålla en rehabiliteringsplan?
SVAR

Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga! Arbetsgivare har som huvudregel en så kallad fri antagningsrätt när den ska anställa, vilket innebär att den får anställa i princip vem den vill, endast med begränsing av lagen mot diskriminingslagen, m.fl. Skyldigheten för arbetsgivare att hjälpa till med rehabiliteringen av sina anställda regleras i arbetsmiljölagens tredje kapitel och gäller inte någon som inte har anställts. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?