Drogtest på arbetsplats.

2020-08-28 i Övrigt
FRÅGA
Hej om min arbetsgivare skulle boka ett inofficiellt drogtest, har då arbetsgivaren till gång till min journal angående det testet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare ha rätt till att boka in ett drogtest och ta del av resultatet.

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna stadgas att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv (art. 8 EKMR. Därutöver har var och en gentemot det allmänna skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § RF). Ett oväntat drogtest och liknande faller under dessa bestämmelser. För att en arbetsgivare ska få utföra ett drogtest måste denne därför ha skäl för det t.ex. inför en anställning, misstanke om missbruk eller upprätthålla säkerhet på arbetsplatsen (3 kap. 2 § och 2 a §§ AML). En intresseavvägning görs då mellan arbetsgivarens intresse av att du lämnar ett drogtest och din personliga integritet. Väger arbetsgivarens intresse högre än arbetstagarens har denne alltså rätt att utföra ett drogtest och ta del av resultat.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1865)
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?
2021-03-31 Har jag rätt till betalt för utfört provjobb?

Alla besvarade frågor (91094)