FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/06/2018

Drog- och alkoholtest på arbetsplats

Måste ens arbetsledare/chef säga innan att man ska göra testas för droger/alkohol?

Kan man bli "lurad" till drog/alkohol prov, om exempel chefen säger kom till mitt kontor så ska vi till Ica och så blir det åka och testa efter droger/alkohol istället.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) artikel 8 om att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv. Det kan anses vara kränkande att ha ett oväntat drogtest. En liknande bestämmelse finns i 2 kap. 6 § regeringsformen som skyddar mot påtvingade kroppsliga ingrepp.

Det är viktigt att notera att en arbetsgivare aldrig får tvinga en arbetstagare att genomgå alkohol- eller drogtest, men en vägran kan utgöra en saklig grund för uppsägning enligt 7 § lag om anställningsskydd (1982:80). En förutsättning för att en arbetsgivare ska kunna göra drog- och alkoholtester på sina anställda, är att det står med i anställningsavtalet, vilket framgår enligt Arbetsdomstolens praxis. En anledning till att arbetsgivare gör oväntade tester är för att de vill ha en ärlig bild av hur det ser ut på arbetsplatsen, och inte ge utrymme för att arbetstagare ska kunna planera inför sådana tester. Syftet med kontrollerna är att främja en säker arbetsmiljö, och detta syfte måste alltså väga tyngre än arbetstagarens personliga integritet. I Arbetsdomstolens praxis, tar de stor hänsyn till arbetsgivarens behov av en säker arbetsmiljö, vilket gör att arbetsgivare kan komma undan med sådana här sätt att utföra drogtester på. Men jag råder dig om att ta en titt på ditt kollektiv- eller anställningsavtal för att se om det finns med i avtalet om drog- och alkoholtester.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000