Driva in semesterersättning efter avslutad anställning

FRÅGA
Kan jag stämma kommunen när de inte betalat ut min semesterersättning i tid efter jag avslutat en anställning?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tråkigt att det är strul med din semesterersättning. Du kan ansöka om stämning, men nedan kommer jag att ge förslag på vad du mer kan göra.

Semesterfrågor

Semesterfrågor regleras i stort i semesterlagen. Lagen är i vissa delar dispositiv, dvs. det går att göra avvikelser från lagen. Det gäller bland annat när semesterersättningen ska betalas ut när arbetstagaren har avslutat sin anställning. Avvikelsen görs genom kollektivavtal (2 a § och 30 § semesterlagen).

När semesterersättningen ska betalas ut

I normalfallet ska semestersättningen betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningen har upphört. Det kan förekomma fall där semesterersättningen av någon anledning inte går att beräkna och därmed inte kan betalas ut inom en månad. I sådana fall ska semesterersättningen betalas ut inom en vecka efter det att hindret har försvunnit, dvs. när ersättningen går att beräkna (semesterlagen 30 §).

Vad du kan göra

Som jag skrev ovan kan det finnas avvikelser i kollektivavtalet, börja därför att kolla om det finns någon sådan avvikelse i kollektivavtalet som gäller för din dåvarande arbetsplats. Du kan även höra med kommunen vad som gör att semesterersättningen inte betalas ut. Det kan vara ett beräkningsfel och ersättningen kommer betalas ut så fort det har löst sig.

Om det inte löser sig är mitt första råd att ta kontakt med ditt fackförbund. De kan hjälpa dig att driva in semesterersättningen och kan även ha försäkringar som täcker upp olika typer av förluster.

Om du inte är medlem i ett fackförbund och därmed inte kan få hjälp av facket, kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. De har utförliga beskrivningar på sin hemsida om hur man går tillväga.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (271)
2019-08-02 Hur stor blir min semesterersättning?
2019-07-24 Preskription av semesterersättning
2019-07-19 Får man ersättning för outtagna semesterdagar?
2019-07-18 Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Alla besvarade frågor (72173)