Drabbas min fru av min konkurs?

Jag är en privatperson och riskerar konkurs då jag inte klarat av att betala en skuld.

Min fru har inte på något sätt varit inblandad i detta utan ansvaret är helt mitt eget.

Min fru äger bostaden och fritidshuset genom arv.

Drabbas min fru på något sätt av min eventuella konkurs.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i det följande att redogöra för vad som gäller dels vid utmätning, dels för det fall att du går i konkurs.

Innan en konkurs brukar det ske en utmätning

Om du har en skuld du inte betalar sker det vanligen en ansökan om en indrivning av den med hjälp av Kronofogden. Vid utmätning anses den skuldsatte (gäldenären) vara ägare till lös egendom som vederbörande har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § Utsökningsbalken, UB). Om gäldenären är gift, som i ditt fall, och ni har lös egendom i er gemensamma besittning anses du som ägare till egendomen, om det inte görs sannolikt att ni är samägare till egendomen (4 kap. 19 § UB). När det gäller fast egendom får den utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 24 § UB).

Vid utmätning innebär det att den kan påverka din fru åtminstone indirekt. Om Kronofogden gör en utmätning hemma hos er kommer det att utgås från att all lös egendom ni har i er besittning är din. Kan din fru göra sannolikt att det är samägd egendom får den ändå utmätas, dock kommer hon efter försäljning att få sin halva andel utbetald (och din andel utmäts). Kan hon bevisa att någon av den lösa egendomen är endast hennes får den inte utmätas alls. Den fasta egendomen är som jag förstår det din frus varför den inte kan utmätas för dina skulder.

Vid en konkurs tas samtliga dina tillgångar om hand

Vid en konkurs tas alla dina tillgångar om hand för betalning av dina skulder (1 kap. 1 § Konkurslagen). När du är försatt i konkurs förlorar du rådigheten över egendomen och du får inte åta dig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap. 1 § Konkurslagen).

Vid konkurs kan konkursboet i vissa fall begära återvinning till konkursboet (4 kap. 1 § Konkurslagen). Om du sålt något till din fru, skänkt något till henne eller bodelat under äktenskapet kan konkursboet i vissa fall kräva tillbaka det (4 kap. 5-8 § Konkurslagen).

I en konkurs är det således bara dina tillgångar som tas om hand, inte din frus. Är bostaden och fritidshuset din frus är det inget som ska ingå i konkursen. Har du däremot sålt något till henne eller skänkt bort något kan det i vissa fall gå åter.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo