Drabbar skuldsanering maken?

2018-08-23 i Skuldsanering
FRÅGA
Är gift, om jag måste skuldsanera mig hur drabbar det min make som inte är indragen i det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till skulder är varje person själv ansvarig för sina skulder. Detta gäller också mellan makar vilket innebär att man som make eller maka inte ansvarar för den andres skulder. Se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken.

När det kommer till skuldsanering är det skuldsaneringslagen som gäller. Beslut om skuldsanering fattas av kronofogdemyndigheten. Myndigheten gör en samlad bedömning av alla omständigheter som i frågan är relevanta. Då det är du som person som själv ansvarar för dina skulder kretsar denna bedömning framförallt kring din ekonomi och din förmåga att kunna betala.

Frågan huruvida en makes ekonomi kan komma att spela roll vid bedömning av skuldsanering har tagits upp i Högsta domstolen (det vill säga i högsta instansen som kan besluta i frågan). Högsta domstolen säger att det inte finns något krav på att någon annan än just personen som ansöker om skuldsanering ska behöva bidra till betalning av skulder. Domstolen säger också att en makes ekonomi endast kan vara av relevans vid bedömning av frågan vilken levnadsstandard som personen som ansöker har. Om makens ekonomi medför en så god levnadsstandard för personen som ansöker om skuldsanering att det skulle vara stötande för allmänheten att bevilja en skuldsanering kan det få betydelse vid bedömningen. Du kan läsa en dom från 2014 här.

Vid beslut om vad skuldsaneringen ska omfatta och hur mycket som varje månad ska betalas tillbaka utgår kronofogdemyndigheten endast från personen som ansöker och dennes ekonomiska situation. En makes ekonomi tas alltså endast med i bedömning kring om skuldsanering ska beviljas eller ej och inte i bedömning över hur mycket som ska betalas tillbaka.

Sammanfattningsvis kan sägas att din make aldrig kommer behöva betala för dina skulder, inte heller om du får ett beslut om skuldsanering. Den enda anledningen för kronofogdemyndigheten att göra en bedömning över din makes ekonomi är vid bedömning av hur din levnadsstandard ser ut. Skuldsaneringen kommer med andra ord inte drabba din make.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80621)