Dra tillbaka ansökan hos tingsrätten

2016-03-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vi är fyra delägare på en stuga. En av delägarna blev erbjuden att bli utköpt i somras. Hon tackade nej då hon tyckte priset var för lågt (tax.värde x 1,33). Hon har nu lämnat in en ansökan till Tingsrätten om godman som ska sälja stugan på offentlig auktion. Min fråga; Om alla fyra delägare är överens om försäljning, kan man då dra tillbaka ansökan hos Tingsrätten? Lite oekonomiskt då godman ska betalas och vi ev inte får ett högsta pris för stugan.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss!

Om alla fyra delägare i dagsläget är överens om att ni vill sälja stugan själva och inte genom offentlig auktion anordnad av god man så är ju det en utmärkt lösning. Det är alltid bättre att vara överens.

Den tvist som uppkommer då man inte är ense om hur samägandet skall utövas är en tvist där förlikning är tillåten, dvs, är parterna överens så är det det som gäller dem emellan. Enligt Rättegångsbalken 13 kap. 5 § är det tillåtet att dra tillbaka en ansökan till tingsrätt i mål där förlikning om saken är tillåten. Förlikning är tillåten rörande saker som omfattas av samäganderätt, det är nämligen klart bättre att ägarna sinsemellan kommer överens och bara använder tingsrätten som absolut sista åtgärd då samarbetet inte fungerar.
Det står alltså kvinnan fritt att dra tillbaka sin ansökan om ni nu är överens om att sälja stugan självmant.

(Mål där parterna inte kan återkalla sin ansökan till domstol är exempelvis brottmål eller barnvårdnad där staten har ett stort intresse av att ärendet blir ordentligt utrett.)

Jag rekommenderar därför att dra tillbaka ansökan och istället låta en fastighetsmäklare sköta försäljningen för att ni alla fyra skall få bästa möjliga utdelning från försäljningen.

Behöver ni ytterligare hjälp med juridiken rörande samägandet är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?