Domstolens respektive Polisens bedömning. möjlighet till skadestånd

FRÅGA
Hej,Jag och min son blev påkörda bakifrån då jag stannat för ett rådjur.Polis, brandkår och ambulans larmades till platsen. Sonen var chockad men fick skjuts hem av polisen och jag togs till akuten då jag hade ont i nacken och ryggen.Nu ska ärendet till tingsrätten då han står vållande till kroppsskada. Han har redan fått körkortet omhändertagit, då han är vållande enligt polisen.Finns det risk att tingsrätten dömer annorlunda, och vad kan jag kräva för skadestånd för mig och sonen?Vi har fortfarande smärtproblematik och jag har även problem med minnet.Vi går på sjukgymnastik och psykoterapi.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Polisens beslut är endast för att kunna vidta omedelbara åtgärder och eventuellt göra en utredning. Det är domstolens bedömning som ligger till grund för det eventuella straff han svår. Eftersom att det rör sig om ett brott kommer en åklagare i så fall driva målet, medan du och din son kan få era skadeståndsanspråk genom ett målsägarbiträde som rätten ger er.

Om det inte blir ett åtal kan ni fortfarande ha rätt till skadestånd för hans vållande eftersom beviskravet är lägre för skadestånd än för fällande åtal och därför kan de ha lagt ned processen pga bevissvårigheter utan att det för den sakens skull friar honom från skadeståndsansvar pga vållande.

För att han ska bli skadeståndsskyldig krävs det att han:

1. Orsakat en skada

2. genom handling eller passivitet

3. som är vårdslös

4. och har ett orsakssamband med skadan.

Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.

Skadeståndet för personskada omfattar både sjukhuskostnader, inkomstförlust som skadan medfört (5 kap. 1 §). I vissa fall ersätts även estetiska följdskador samt psykiskt och fysiskt lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens). Detta kan ni alltså kräva direkt av honom om det inte blir någon process där ni kan få hjälp av målsägarbiträde. Om han inte går med på ert skadeståndskrav kan detta i sig bli grund för en rättsprocess, dock inte rörande brott utan endast rörande ert skadestånd. Skulle detta bli aktuellt rekommenderar jag att ni mailar oss på info@lawline.se för att undersöka möjligheterna vidare.

Hoppas det besvarar din fråga och att ni får en bra återhämtning från skadorna.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97662)