Domstolens möjligheter att avvisa bevisning

2019-01-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min advokat har skickat in brvisuppgifter som min advokat anser vara väldigt bra och helt nödvändiga i målet.Nu funderar tingsrätten på att avvisa flera vittnen samt skriftlig bevisning. Hur är detta möjligt? Tingsrätten har ju ännu inte satt sig in i ärendet och vet inte vilken bevisning som bör finnas med.Kan en domare bara göra såhär?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka möjligheter tingsrätten har att avvisa bevisning.

Detta regleras i Rättegångsbalken (RB).

I Sverige är utgångspunkten fri bevisprövning (35 kap. 1 § RB), vilket innebär att en part kan fritt åberopa bevisning och denna bevisning bedöms från fall till fall utan att vara bunden av mallar eller tabeller.

Det innebär att all typ av bevisning kan läggas fram, ett undantag från denna grundregel är bestämmelsen om bevis som kan avvisas från domstolen, (35 kap. 7 § RB). Skäl som anges för att avvisa bevisning är bland annat om bevisning inte har någon betydelse för målet, om det inte behövs, om beviset skulle bli utan verkan, om bevisningen kan föras på ett mer effektivt sätt eller om beviset inte kan tas upp. Denna typ av avvisning kan bara ske om det är tveklöst befogat, vilket innebär att det måste vara tydligt motiverat av domstolen varför de avvisar viss bevisning.

Tingsrätten ska i sin motivering nämna vilket av skälen ovan som kan läggas till grund för att avvisa bevisning, och detta måste vara tveklöst befogat. Denna motivering bör på något sätt ha meddelats ditt ombud, varför jag råder dig att konsultera denne.

Sammanfattningsvis blir svaret nej, en domare kan inte bara avvisa bevisning utan vidare. Eftersom vi som grundregel har fri bevisprövning i Sverige måste domstolen motivera varför viss bevisning avvisas med stöd av 35 kap. 7 § RB. Detta beslut måste dessutom vara tveklöst befogat. När beslut om bevisning fattats, bör ditt ombud ha meddelats.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer Thorell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (290)
2019-08-01 Räcker ett erkännande för fällande dom?
2019-07-31 Beslag telefon
2019-07-31 Beslag mindreårig
2019-07-31 Beslag telefon

Alla besvarade frågor (72228)