Domens rättskraft vid stadfästelse av förlikning

2013-05-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om man har gjort upp en faktura via tingsrätt via en så kallad förlikning, kan käranden efter 9 månader komma med en ny summa på samma faktura?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När två parter beslutar att förlikas i ett tvistemål i tingsrätten brukar domstolen oftast på parternas begäran stadfästa förlikningsavtalet, se 17 kap. 6 § Rättegångsbalken här. En sådan stadfästelse sker då genom dom som får s.k. rättskraft, vilket innebär att just den tvisten inte kan tas upp i domstol igen, dvs. tvisten är slutligen avgjord. Domen blir en s.k. exekutionstitel som gör att käranden, dvs. den som ansökte om stämning, kan begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten om svaranden inte betalar enligt förlikningsavtalet, se 3 kap. Utsökningsbalken här .

Om käranden efter stadfästningen av förlikningen kommer med en ny begäran på samma faktura så kan svaranden invända att den extra betalningen som käranden kräver redan är avgjord genom ett stadfäst avtal. Om käranden, mot bättre vetande om domens rättskraft, ändå väcker talan, så kan svaranden i sitt svaromål invända om processhinder tack vare stadfästelsedomen.

Har däremot ingen stadfästelse gjorts utan käranden har istället återkallat åtalet och parterna har ingått förlikning utan domstolens hjälp så avskrivs målet. Detta innebär att tvisten inte får rättskraft och parterna kan ta upp tvisten till domstol igen, det blir alltså rent processrättligt nästan som att
ingenting har hänt.

Jag vet att detta kan vara svårsmält men hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1092)
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel

Alla besvarade frågor (86488)