FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/05/2016

Domens rättskraft i skadeståndsmål

Hej!

Jag blev misshandlad för två år sedan. Gärningsmannen blev dömd och jag fick ett litet skadestånd. Domen och allting är klart men jag har efter denna misshandel haft fortsätta besvär med den skada som uppstod. Skadan har gjort så jag inte kunnat arbeta heltid emellanåt och därför tvingats vara sjukskriven med viss inkomstbortfall. Kan jag på något sätt begära mer ersättning från gärningsmannen även fast domen vunnit laga kraft?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad din fråga handlar om kallas på juridiskt språk för ”domens rättskraft” och bestämmelser om detta finns i rättegångsbalken. När domstolen meddelar dom och domen vunnit lagakraft får domen också ”rättskraft”. Detta framgår av 17:11 st.1 RB (för tvistemål) samt av 30:9 RB (för brottmål). Att en dom får rättskraft har två betydelser.

1) En ny stämningsansökan om samma fråga skall avvisas.2) Domen där frågan är avgjord får bindande betydelse i en annan rättegång.


Den starka huvudregeln är att en fråga som har avgjorts en gång av domstol kan inte prövas igen i en ny rättegång. Eftersom du skriver att gärningsmannen blev dömd för misshandel samt att du fick skadestånd innebär det alltså att domstolen redan har prövat frågan huruvida gärningsmannen är skyldig till brott samt frågan om han är skadeståndsskyldig för skadan han/hon orsakat dig. Enligt huvudregeln kan du alltså inte få gärningsmannen dömd igen för samma misshandel och inte heller få ha skadestånd för samma skada. Syftet med dessa regler är bl.a. att man inte skall riskera att bli dömd för samma brott flera gånger eller skadeståndsskyldig för samma skada flera gånger.

Avseende själva misshandeln finns det ingen möjlighet att få gärningsmannen dömd igen för samma misshandel däremot är gärningsmannen ersättningsskyldig för samtliga skador som han/hon orsakat och det finns därför möjlighet att få ersättning för ”nya” skador (exempelvis inkomstbortfall) som uppstått pga. misshandeln - men endast under förutsättning att dessa skador inte har blivit prövade av domstolen redan i den förra rättegången.

I ditt sammanhang är det viktigt att veta att det finns olika typer av skadeståndsgrunder. Man kan exempelvis få ersättning för ”sveda och värk”, ”sjukvårdskostnader” och ”inkomstförlust”. Dessa anses alltså som olika skador, se skadeståndslagen 5:1.

Exempelvis: Om du fick skadestånd för sveda och värk (se skadeståndslagen 5:1 p.3) kan du inte få skadestånd för sveda och värk igen eftersom det är ”samma skada”. Om du redan under den förra rättegången fick ersättning för inkomstförlust (se skadeståndslagen 5:1p.2) kan du alltså inte få mer ersättning för ytterligare inkomstförlust i en ny rättegång. Om du däremot fick skadestånd för sveda och värk i förra rättegången kan du få ersättning för inkomstbortfall i en ny rättegång eftersom detta är en ”annan skada” som inte blivit prövad av domstolen. (Observera också att om du yrkade på skadestånd för inkomstbortfall redan i förra rättegången men fick avslag på det yrkandet har denna fråga redan blivit prövad av domstolen och kan inte prövas igen.)

Sammanfattningsvis – Du kan endast få skadestånd för inkomstbortfall under förutsättning att domstolen inte prövade denna fråga i den tidigare rättegången. Vad du bör göra är därför att läsa igenom den förra stämningsansökan samt domen för att försäkra dig om att domstolen inte redan har prövat denna fråga. Om domstolen inte prövade frågan om skadeståndsskyldighet för inkomstbortfall kan du stämma gärningsmannen igen för att få ersättning för dessa ”nya” skador.

Den tidigare domen har s.k. ”bevisverkan” i en ny rättegång. I en ny rättegång kan du alltså hänvisa till den tidigare domen för att ”bevisa” att gärningsmannen har orsakat dig ”huvudskadan”- det står ju fastslaget i den domen. I en ny rättegång måste du också kunna bevisa att det är just pga. den skadan som du också har tvingats vara sjukskriven och därmed drabbats av inkomstförlust. För att kunna bevisa detta är det bra om du kan visa på läkarintyg, sjukskrivningsintyg, kommunikation med försäkringskassan etc.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo