Oskyldigt dömd, vad gör en?

2015-09-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min pojkvän åkte dit på ett inbrott och fick samhällstjänst sen bröt han benet och fick infektion i operationssåret och då ändrade de det till fängelse även fast han hade intyg från läkare mm sen erkände hans vän som fick 3000 i böter att det var han som gjorde allt och hade allt hemma hos sig att typ hahaha var jag som gjorde allt men du åkte på det ...och när min kille överklaga och sa att det fanns nya vittnen då jag inte kände dem när brottet begick men fick höra när vänner erkände även 2 andra personer hörde detta så fick han inte komma dit ...frågan är nu kan man göra något nu i efterhand?
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Som jag tolkar din fråga handlar den om vad din dömda pojkvän (som var oskyldig) kan göra för att undanröja den felaktiga domen. Svaret är att din pojkvän kan ansöka om resning enligt 58 kap 2§ punkten 4 i Rättegångsbalken (här) - sedan ny bevisning tillkommit i målet. Sådan begäran skickas till hovrätten skriftligen enligt 58 kap 4§ i samma lag. Hovrätten tar sedan ställning till begäran och lämnar ett besked - dock utan motivering. Om begäran bifalles återgår målet till åklagare som får göra en ny bedömning om åtal skall ske eller ej. Om åtal sker prövas fallet av domstol igen.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.



Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1075)
2020-10-22 Vad menas med skäligt i och för sig?
2020-10-18 när inträder preskriptionsavbrott vid brott?
2020-10-14 Överklaga ett beslut gällande tomtgräns vid en koloniträdgård.
2020-10-09 Är dueller lagliga i Sverige?

Alla besvarade frågor (85250)