Dolt samägarskap vid köp av gemensam bil?

Min man har köpt en ny dyr bil på kredit som står på honom. Han betalade ungefär halva summan kontant varav en stor del av pengarna lånade han av mig. Vi har kommit överens om att bilen är för oss båda att använda men nu hävdar han att det är hans bil och vägrar ge mig nycklarna till den. Jag vet att den är giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa, men vad gäller just nu? Har han rätt att göra så eftersom det är han som står på alla papper?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min bedömning efter att ha läst din fråga är att det är mycket möjligt att du blivit samägare till båten genom ert agerande. Reglerna om samägandeskap finner du i lagen om samäganderätt.

Öppet samägarskap

Att din man står på alla papper som reglerar köpet mellan er och säljare behöver inte nödvändigtvis innebära att han är den definitive ägaren. Det kan nämligen mycket väl vara så att det mellan er två har uppstått ett muntligt avtal om att du är samägare till båten. I och med att du bidragit med (genom lån) med betalningsmedel för köpet, borde du kunna grunda din samäganderätt på just köpet; du har varit med och betalat för egendom du avtalsvis med din man kommit överens om att nyttja tillsammans. Om inget annat avtalats om samägandeandelarna, så ska samägd egendom presumeras vara samägd med lika stora andelar, i ert fall alltså hälften var (lagen om samäganderätt 1 §).

Däremot, eftersom ni inte verkar ha någon skriftlig bevisning över ett sådant samägandeskap och din man alltså står på samtliga papper, kan det bli svårt att bevisa att ni skulle ha avtalat om ett öppet samägandeskap. Däremot kan det fortfarande utgöra ett dolt sådant.

Dolt samägarskap

Principerna om dolt samägande har uppstått i högsta domstolens praxis, och det saknas därför lagtext kring ämnet. I grund och botten är idén knuten till just den situation du beskriver: en make införskaffar egendom som båda tänkt nyttja och som båda kanske bidragit till. För att undvika att den maken som står på pappret ska få en orättvis fördel, presumerar man alltså att köpet (trots att detta inte är uttryckligt avtalat) gäller för bådas räkning, och makarna blir därmed samägare till egendomen. Kriterierna för att dold samäganderätt ska föreligga är:

1. att ena maken köpt saken i sitt namn, men för bådas räkning (båda tänkt nyttja saken),

2. den andra maken bidragit ekonomiskt till förvärvet. Det räcker med ett antagande om att bidraget gällde en önskan om samäganderätt, det behöver alltså inte vara uttryckligt avtalat att bidraget skulle leda till samäganderätt.

I sådant fall ska vara en utgångspunkt, men inte mer, att parterna har samäganderätt till egendomen. Det rätten främst kommer se till är just huruvida det faktiskt verkar som att ni båda ämnat använda er av bilen självständigt.

Precis som vid öppet samägande presumeras lika samäganderättsandelar, men om det vid jämförelse av storleken på era ekonomiska insatser vid köpet och omständigheterna i övrigt framstår som oskäligt att dela bilens värde lika, kan storleken av era samäganderättsandelar justeras efter vad som anses rimligt (alltså efter vad ni presterat i form av bidrag till köpet).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”