Dolt fel vid köp av hund

2019-01-31 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en unghund på 8 månader utan avtal då säljaren glömde pappren hemma. Vi träffades halvvägs då det var en lång väg till säljaren. Papprena skulle skickas via post. Men andra dagen får hunden anfall som efter att ha pratat med veterinär på telefon som epilepsi. Har konfronterat säljaren som erkänner via sms att hunden haft dessa anfall under tiden dom haft den. Vägrar nu betala tillbaks summan för hunden. Har bevis genom textmeddelande att de visste att hunden haft anfall men inte berättat detta. Samt en swishöverföring på köpesumman. Vad kan jag göra.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Utifrån din fråga utgår jag att köpet skedde mellan två privatpersoner. Det innebär att det är Köplagen som är tillämplig.

Avtal

Avtal har slutits mellan dig och säljaren i och med att du har fått din "vara" som säljaren mottog pengar för. Att det saknas ett skriftligt avtal gör det bara svårare att bevisa vad du och säljaren har kommit överens om.

Fel i vara

Enligt 17 § 3 st. Köplagen så är varan att anse som felaktig om varan avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta. Med det menas att om priset och övriga omständigheter pekar på att ni betalar för en frisk hund vilket visar sig inte vara fallet så anses det finnas fel i varan. Säljarens ansvar för varans beskaffenhet sträcker sig fram till tidpunkten för överlämnandet, säljaren har alltså även ansvar för fel som har funnits vid denna tidpunkt. Fel som visar sig efter överlämnandet men har funnits sen innan kallas för dolt fel, se 21 § Köplagen.

Påföljder vid fel i varan

Enligt 30 § Köplagen har köparen rätt att vid fel i varan kräva säljaren på avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet eller skadestånd. I fallet med sjuk hund är det svårt att kräva avhjälpande (förutsättbart att hunden inte går att bota) eller omleverans.

Eftersom avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga får du kräva säljaren på prisavdrag eller häva köpet, se 37 § Köplagen.

Du ska ha lämnat säljaren meddelande om att varan är felaktig inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet, se 32 § Köplagen.

Avslutningsvis

Jag rekommenderar att du försöker komma överens med säljaren. Om detta inte fungerar får du istället vända dig till domstolen. För att få mer hjälp med detta kan du kontakta våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen

Roksana Jurenczyk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1195)
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet
2020-07-28 När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?
2020-07-28 Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

Alla besvarade frågor (82580)