Dolt fel vid köp av hund

2016-07-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag undrar om konsumentköplagen gäller dolda fel på min hund även om det står på pappret där jag köpte min hund från uppfödaren att uppfödaren inte står för dolda fel efter köpet av hunden? Min hund har nämligen fått demodex och är endast 10 månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Eftersom hundar betraktas som lösa saker och förutsatt att säljaren driver uppfödning av djur som en del av hans näringsverksamhet så gäller konsumentköplagen (KKöpL). Enligt 16 § KKöpL ska det anses föreligga ett fel på köpet när det avviker från vad som följer av avtalet och sådant som köp av liknande varor är ägnade att användas för. Detta innebär att om hunden inte kan användas som sällskapshund (förutsatt att detta är syftet med köpet) så föreligger det ett fel på köpet.

I ert fall torde det anses föreligga ett fel med hunden. För fel som förelåg vid köpet svarar köparen enligt 20 § KKöpL. Ansvaret för fel gäller även för dolda fel, det vill säga sådana fel som förelåg vid köpet men visar sig först sedan. Köparen måste dock reklamera varan inom skälig tid efter att ha upptäckt felet, enligt 23 § KKöpL ska reklamation som sker högst två månader efter att felet upptäckts alltid anses vara inom skälig tid.

Det som återstår är för er att bevisa att felet förelåg redan vid köpet. Om felet visar sig inom 6 månader från avlämnandet ska man utgå från att det fanns redan vid köpet, därefter kommer säljaren att ha behöva bevisa motsatsen för att undgå ansvar enligt 20 a § KKöpL.

Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1224)
2021-06-13 Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?
2021-06-08 Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?
2021-06-07 Säljaren godtar inte begäran om hävning

Alla besvarade frågor (93111)