FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/12/2013

Dolt fel vid köp av häst

Köpte en häst i maj 2013 för 40000 kr av en privatperson. Säljaren stod för veterinärbesiktningen s.k. gårdsbesiktning. Efter någon vecka belv hästen sjuk i någon infektion. När detta väl gått över och hästen kunde börjas ridas fungerade den inte i ridningen. Den skakade på huvudet och ville inte gå framåt.Tog via sms och telefon kontakt med säljaren och ville häva köpet. Hon ville inte gå med på detta utan kunde istället tänka sig rida till hästen och sälja den vidare. Jag tog hästen till veterinären och det visade sig att den var halt på alla fyra benen. Den hade en lös benbit i höger framkota vilken opererades bort samma dag. Hältan i de andra benen berodde på felbelastning då hästen haft ont i höger framkota och dessa behandlades tre gånger. Det visade sig att hästen hade en måttlig broskskada på kotan efter den lösa benbiten. Kan jag stämma säljaren och få henne att betala mina veterinärskostnader och ev prissänkning av hästen? Hästen är ju inte längre värd 40000 kr. Veterinären har skrivit ett intyg och kunnat konstatera att skadan uppkommit innan köpetillfället, när hästen var föl eller unghäst. Vid köpet var hästen 7 år gammal. Jag är inte intresserad att lämna tillbaka hästen till säljaren längre eftersom jag då befarar att hon inte har det bra. Det bör nämnas att säljaren varit i kontakt med en advokat i frågan och denne har brevväxlat med mig men sagt att säljaren inte godtar mina ersättningsanspråk.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Då en häst utgör lös egendom och du köpt den av en privatperson blir köplagen tillämplig (https://lagen.nu/1990:931), se 1 §. Varan ska i fråga om t ex kvalitet stämma överens med vad som följer av köpeavtalet enligt 17 §. Regleras detta inte i köpeavtalet ska enligt paragrafens andra stycke varan bl a vara funktionsduglig. En halt häst som inte kan ridas är inte funktionsduglig och ett fel i varan föreligger därmed enligt tredje stycket.

Säljaren svarar för fel som förekommit vid varans överlämnande, även om felet upptäcks senare enligt 21 §. I ditt fall har du veterinärintyg som kan visa på att felet uppkommit långt tidigare. Du har krävt prisavdrag av säljaren, som inte är samarbetsvillig. Prisavdrag regleras i 37-38 §§ och ska motsvara skillnaden mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Som köpare har du även rätt till ersättning för skada som uppkommit på grund av en felaktig vara. I ditt fall innebär det veterinärskostnader.

Enligt de uppgifter du anger bedömer jag att du har goda chanser att lyckas i en skadeståndstalan mot säljaren med stöd av 40 §. Märk väl att utgången i en domstolsprocess beror på vad som kan anses bevisat i målet och att en domstol inte nödvändigtvis kommer att göra samma bedömning.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”