FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/08/2020

Dolt fel i varan

Hej har köpt en husbil privat ocg det visade sig finnas disel i vattentanken , det va inget som sas vid köpet och vi undersökte alldrig vattnet bara pumpen , någon har ju tankat disel i fel tank , , kan vi göra något åt detta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller köp mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. När du köper en vara ska denna stämma överens med vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att husbilen i ditt fall inte får avvika från vad du kan förvänta dig av en husbil. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt.

Att det var diesel i vattentanken kan man nog säga inte är någonting som en vanlig person ska upptäcka vid en undersökning av varan. Med detta sagt går det att åberopa detta fel även om du undersökt husbilen. Det kan vara ett s.k. dolt fel. Det är säljaren som svarar för fel som fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § Köplagen). Risken går över på köparen när varan anses avlämnad (13 § Köplagen).

Är varan felaktig så får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § köplagen). Du har alltså rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för köparen (34 § köplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Hävning kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde insett detta (39 § köplagen).

Sammanfattningsvis är det troligtvis att anse som fel i varan och du har därmed rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag och kanske möjligtvis häva köpet beroende på omständigheterna i övrigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”