Dolt fel i husvagn

2018-09-18 i Köplagen
FRÅGA
HejJag sålt min husvagn till en privatperson som nu meddelar mig att den luktar mögel något vi aldrig har känt själva. Vi gjorde den sista fuktkontrollen 2011 på den och har aldrig uppgett något annat till köparen.Köparen plus en vän som var med vid köpet kollade både i och utanför vagnen vid köpetOm det nu är fukt i vagnen anser jag att det är ett dolt fel som jag inte har försökt dölja då jag har varit helt ovetandesNu kräver köparen att köpet går tillbaka alternativt att vagnen repereras och jag står för kostnadenVad gäller?
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Tillämpligt regelverk

I första hand är det köpeavtalet mellan dig och köparen som gäller. Om det inte finns ett sådant avtal, fungerar Köplagen(KL) som utfyllnad för ett köp mellan två privatpersoner (1§ KL).

Hur ser rättsläget ut?

Om du har sålt husvagnen med ett förbehåll om befintligt skick, hanteras fel på den av en egen paragraf i köplagen. Att sälja husvagnen i befintligt skick innebär dock inte att du som säljare är friskriven från ansvar, utan den kan ändå anses vara fel. Exempelvis om den skiljer sig från vad som beskrivits innan köpet och som kan ha ansetts påverka köparens vilja att köpa varan (19§ KL).

Om den inte har sålts med ett förbehåll om befintligt skick, hanteras frågan om det är fel på varan istället av 17§ KL.

Oavsett vad, kommer fuktskador med högst sannolikhet anses som fel och frågan är snarare om du ska bära ansvar för felet.

Bär du ansvar för felet?

Vid fel på vara, finns det påföljder så som avhjälpande eller att man häver köpet. Men som du nämner, har köparen och en vän till denne undersökt vagnen innan köpet. Det får som effekt att köparen inte kan åberopa som fel var hen måste ha antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte du som säljare har handlat i strid mot tro och heder.

Detta gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet. Dolda fel kan köparen åberopa. Noggrannheten i köparens undersökning får avgöras av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt (20§ KL).

Som exempel finns ett rättsfall från 1996, där A genom bytesavtal med B förvärvat en husbil som visat sig ha betydande fuktskador. Omständigheterna ansågs inte vara sådana att A vid den undersökning han företagit i samband med bytet borde ha märkt dessa skador. Han har därför varit oförhindrad att åberopa felet gentemot B som grund för hävning av bytesavtalet. Inte heller i detta fallet kände säljaren till om fuktskadorna, och med tanke på att den undersökning som gjordes inte kunde ha hittat eventuella mögelskador vid tillfället, ansågs ett fel föreligga. (NJA 1996 s. 598).

Jag skulle säga att det talar för att du som säljare kommer kunna hållas ansvarig. Då har du valet att antingen avhjälpa husvagnen om det kan ske utan väsentlig olägenhet eller om köpet går åter (36§ KL). Notera att du faktiskt har en rätt att avhjälpa felet, och köparen kan inte trycka på hävning om du har möjligheten att smidigt avhjälpa det.

Även om det skulle vara så att undersökningen hade visat på fuktskadorna, kan en hävning vara möjligt ifall felet är av väsentlig art. (39§ KöpL).

Sammanfattningsvis ser rättsläget ut som så att köparen kommer kunna åberopa felet gentemot dig.

Jag hoppas att jag har kunnat vara till hjälp!

Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (942)
2019-03-22 Häva bilköp av privatperson då bilen inte går att köra?
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?

Alla besvarade frågor (66943)