FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/08/2021

Dolt fel i bostadsrätt

Har köpt en bostadsrätt och där var kyl o frys gamla , nu har jag köpt nytt och installations killen som bar upp varan och skulle installera det , tog bort den gamla kylofrysen och under fanns inget golv alls han påpeka att det inte får vara så och att det är ett dolt fel han tyckte jag skulle ta kontakt med mäklaren . Det fanns inget droppskydd heller . Vad är det som gäller

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller det bostadsrätter så gäller Köplagens (KöpL) regler istället för jordabalken eftersom det handlar om lös egendom.

Dolt fel och undersökningsplikt

För att det ska anses föreligga ett dolt fel så krävs det att rekvisiten i 17 § KöpL är uppfyllda. Det kan till exempel handla om att bostadsrätten inte stämmer överens med vad som är avtalat och vad du med fog kunnat förutsätta. I det här fallet fanns det inget golv under vitvarorna vilket avviker från vad du förväntade dig. Det bör därför bedömas som ett dolt fel.

Du som köpare har dock en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Du som köpare får inte åberopa fel som du måste ha känt till vid köpet. Du måste därför undersöka varan för att se så att det inte finns några fel. Din undersökning bedöms utifrån vad en normal person i ditt ställe borde ha upptäckt. Det framgår inte av frågan om du har undersökt bostadsrätten eller inte men jag utgår ifrån att det har gjorts.

Reklamation

Du får inte åberopa att varan är felaktig, om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Du måste alltså reklamera köpet i tid enligt 32 § KöpL.

Påföljder vid dolt fel

Om det föreligger dolt fel på bostadsrätten har du rätt till vissa påföljder. Du har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Du har även rätt att hålla inne betalningen, 30 § KöpL.

Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Istället får då säljaren utföra omleverans enligt 36 § KöpL.

Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Det kan även bli aktuellt med skadestånd. Du kan få ersättning för utgifter, prisskillnad och utebliven vinst eller liknande, 67 § KöpL.

Sammanfattningsvis

I ditt fall verkar det föreligga ett dolt fel. Det är viktigt att du lämnar även säljaren ett meddelande om detta, alltså reklamerar. Det räcker inte med att du pratar med mäklaren. Sammanfattningsvis skulle jag sedan rekommendera dig att kräva att felet åtgärdas. Om det inte går att åtgärda felet kan du kräva prisavdrag som motsvarar själva felet. Du kan även begära skadestånd för de utgifter som du har haft till följd av detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”