Dolt fel då fläckar uppstått på grund av annan substans än vad säljare uppgett

2018-01-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Vi har sålt vår bostadsrätt. Köparen(K) har nu åberopat "dolt fel". Förklaring: I lgh fanns det när vi köpte den svarta fläckar på parkettgolvet efter att man enligt säljaren ställt blöta kartonger där.Vi renoverar lägenheten, slipar och oljar golvet men byter inte ut de dåliga parkettstavarna utan lever med dessa missfärgningar.Lgh läggs ut till försäljning och vi noterar fläckarna i objektsbeskrivningen. Vi skriver att fläckarna kommer ifrån fuktiga kartonger.K tillträder men skickar ett mail några dagar senare om en avvikande lukt i lgh, fläckarna på golvet misstänks. En besiktningsman råder honom att byta de missfärgade bitarna. K tar sedan in en fuktspecialist. De sågar upp bitar av det skadade golvet samt en bit ca 50cm ifrån, man gör även en fuktmätning. Mätningen visade ingen fukt. Provbitarna luktade dock urin enligt K och man börjar nu utreda noggrannare. Efter kontakt med styrelsen kom man fram till att fläckarna förmodligen kommer ifrån den förra ägarens hundar, då de varit instängda i lägenheten efter att ägaren avlidit på golvet. Även efter kroppen finns där svagare missfärgningar, dock sanerat. Köparen river ut hela golvet (för säkerhetsskull) och inte bara skadade bitar. Han vill nu att vi står för kostnaden detta då fläckarna kom ifrån urin, inte vatten . Vi vill hävda att han hade kunnat upptäcka detta på visning. Dels gick det att se fläckarna och lukten borde ha känts. Vi har aldrig märkt någon lukt. Hur ser ni på det? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En bostadsrätt ses i lagens mening som lös egendom. Köp av lös egendom mellan privatpersoner behandlas i köplagen.

I detta fall blir det fråga om det kan anses föreligga fel på bostadsrätten. Fel föreligger bland annat om egendomen inte stämmer överens med vad som är avtalat eller om egendomen inte följer det köparen antagit om egendomen. Detta framgår av 17 § köplagen.

I köpekontraktet, avtalet, framgår förmodligen inte fläckarna på golvet och det är därför inte heller något fel i förhållande till avtalet. Det köparen kan åberopa är att bostadsrätten inte stämmer överens med vad köparen förutsatt. För att fel ska få åberopas krävs dock att felet inte var känt vid köpet eller varit tydligt vid undersökning av egendom, detta enligt 20 § köplagen.

Fel i egendom är alltid en bedömning från fall till fall där många olika omständigheter kan komma att vägas in. I detta fall har du som säljare upplyst köparen om de fläckar som finns på parketten och köparen har dessutom undersökt bostadsrätten innan köp. Jag menar att köparen varit väl medveten om felet på bostadsrätten då du som säljare tydliggjort det väl redan från start. Frågan om fläckarna uppstått av vatten eller kiss är enligt mig inte väsentligt. Min slutsats är alltså att du som säljare inte kan krävas på ansvar för renoveringskostnaderna.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98676)