Dolda fel vid köp av bostadsrätt

2016-07-04 i Köplagen
FRÅGA
Sålde lgh för ett år sedan Köparen kräver skadestånd för el badrum och många dolda fel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kan det konstateras att en bostadsrätt utgör lös egendom. Eftersom bostadsrättslagen inte reglerar situationer beträffande fel får vi vända oss till köplagens regler då jag utgår från att både du och köparen är privatpersoner. Vidare jämförs bostadsrätt med vara i köplagen.

Inledningsvis gäller det att konstatera vad avtalet säger, se 17 § KöpL. Om avtalet stadgar något om lägenhetens skick och badrummets och elens påstådda fel står i strid med det överenskomna skicket så föreligger fel.

Om avtalet inte behandlar de påstådda felen gäller istället att göra en en bedömning med utgångspunkt i vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig, se 17 § 3 st KöpL. Eftersom jag inte har några omständigheter att ta hänsyn till kan jag inte uttala mig huruvida det rent faktiskt skulle kunna utgöra fel. Vad som bör nämnas är att bedömningen ska göras med utgångspunkt i de omständigheter som förelåg vid köpet. Andra omständigheter som ska beaktas är byggnadens skick, om det är en ny eller gammal byggnad.

Är lägenheten såld i befintligt skick kan du som säljare få svara för felet om du före köpet har underlåtit att upplysa köparen om väsentliga förhållande rörande varans egenskaper eller användning som du måste kände till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Det rör sig alltså om en så kallad upplysningsplikt från din sida. Se 19 § KöpL, särskilt punkt 2.

Vidare bör också nämnas att köparen inte får åberopa fel som hen måste ha känt till vid tidpunkten för köpet, se 20 § KöpL.

Hoppas svaret är till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1263)
2020-11-26 Vad kan köparen kräva vid fel i vara - privatpersoner?
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?

Alla besvarade frågor (86487)