Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick

2020-10-22 i Köplagen
FRÅGA
Den 6 september köpte jag en begagnad bil från en privatperson. Den 21 september informerade jag säljaren om att bilen tappar kylvätska. Jag kunde inte se detta under inspektionen eftersom det inte alltid tappar kylvätska. Vissa dagar hittar jag en stor våt plats under bilen och ibland kör jag några dagar utan läckage. Säljaren nämnde inte detta problem.Ett annat stort problem är ett fel på min instrumentpanel. Det här felet försvinner när du har satt in och ut bilnyckeln några gånger och det visas bara nästa dag. Den dagen jag köpte bilen kunde jag inte se detta fel eftersom det kan raderas tidigare och visas bara nästa dag. Jag märkte det några dagar efter att jag köpte bilen och trodde först att det var ett dåligt batteri i bilnyckeln eller någon anslutning. Jag undersökte online och fick reda på att det finns en motor som trycker på en stift och låser ratten. När du sätter in och ut flera gånger bilnyckeln försvinner felet och det var därför jag inte kunde se felet när jag inspekterade bilen. Men nästa dag är felet tillbaka igen.Ett annat problem är att vid fotstödet till vänsterbackpassageraren är våt, tappas vattnet från AC-systemet in i bilen när det regnar ute. Jag kunde inte se detta problem när jag inspekterade bilen eftersom det var en solig dag.Jag har ett köpt avtal och det anges att bilen säljer i befintligt skick men det finns fortfarande fel dolda för mig vid köpet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du har köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Du anger också att bilen såldes i "befintligt skick". En bil som säljs i befintligt skick är ändå felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilen egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL). Det framgår inte av det du berättat om säljaren kände till felen eller inte. Det kan bli en svår bevisfråga. Frågan om bilen är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta är inte heller den helt lätt att besvara. Här spelar faktorer som bilens ålder, miltal och pris in. Har du betalt ett högre pris kan du vänta dig att bilen är i bättre skick än om du betalt ett lägre pris. En äldre bil kan man vänta sig har fler fel än en nyare bil. Dessutom påverkar felens omfattning och allvarlighet den här bedömningen. Min kunskap om bilar är tyvärr inte tillräcklig för att jag ska kunna uttala mig om de fel du tagit upp. Allvarligare fel talar såklart mer för att bilen är i sämre skick än du kunnat förutsätta.

Huruvida bilen är felaktig eller inte enligt köplagens mening kan jag tyvärr inte uttala mig om utefter den information jag fått. När det gäller din undersökningsplikt som köpare kan jag inte heller säga så mycket eftersom det inte framgår vilken undersökning du gjort.

En annan viktig fråga är om felen fanns vid köpet eller inte. Säljaren är bara ansvarig för fel som fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är alltid en svår bedömning när det gäller bilar eftersom en bil kan gå sönder när som helst. Framförallt kan det bli svårt att bevisa att läckaget från kylaren fanns vid köpet eftersom du inte verkar ha uppmärksammat det förrän tre veckor efter köpet.

Min bedömning är dock att du åtminstone reklamerat felet inom skälig tid (32 § KöpL).

Eftersom jag utifrån informationen i din fråga inte kan ge så mycket råd om vilka rättigheter du har i just det här fallet så blir min rekommendation att ta kontakt med säljaren och försöka komma fram till en kompromiss. Kanske är säljaren villig att gå med på ett prisavdrag? Om du ändå inte kommer överens med säljaren kan du stämma honom i tingsrätten och yrka på prisavdrag, att säljaren ska reparera bilen eller att köpet ska återgå. Var dock medveten om att du isåfall kommer ha bevisbördan för att bilen är felaktig och att felet fanns vid köpet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1346)
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket
2021-04-30 Swishat men inte fått varan

Alla besvarade frågor (92198)