Dold samäganderätt till fritidshus för sambo

FRÅGA
Hej!Jag har nyligen separerat. Under samboförhållandet skaffade vi barn och köpte svärfars mycket illa åtgångna fritidshus. Vi införskaffade denna fastighet för gemensamt bruk. Köpet finansierades med ett banklån som min f.d. sambo står på. Under 10 års tid har vi och särskilt jag lagt ner tid, engagemang, själ och pengar på att få ett värde i fastigheten. Jag har jobbat oerhört hårt och resultatet har blivit mycket fint. Vi har nyttjat fastigheten som ett fritidshus och regelbundet spenderat all ledig tid där. Under arbets- och skolveckorna har vi bott i lägenhet i stan. Nu vägrar min f.d. sambo mig tillträde till fastigheten. Vilka rättigheter har jag?Innerligt tacksam för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du har för rätt i förhållande till det fritidshus som din ex-sambo står på med tanke på att du varit där mycket samt lagt ner tid och pengar för renovering. I mitt svar utgår jag ifrån att det är din sambo som står som ägare av fritidsfastigheten.

För att besvara din fråga kommer jag delvis ta hjälp av Sambolagen (SamboL) som reglerar bodelning mellan sambor.

Bodelning
Vid bodelning mellan sambor ska gemensam bostad och bohag utgöra samboegendom (3 § SamboL). Denna egendom delas sedan lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta gäller dock inte för egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § SamboL). Enligt lagstiftaren har fritidshus varit att betrakta som egendom som används i huvudsak för fritidsändamål, vilket innebär att sådan egendom inte omfattas av reglerna kring bodelning. Med andra ord finns det inget stöd av reglerna kring bodelning som kan hjälpa dig i din situation att få rätt till fastigheten.

Dold samäganderätt
Istället har domstolen arbetat ut ett koncept som innebär att personer som underlättat förvärv i någon annans namn ska skyddas under vissa förutsättningar.

För att dold äganderätt ska anses föreligga ska:
1) egendomen ha varit avsett för båda parternas användning;
2) den som inte framstår som ägare till egendomen ha lämnat ekonomiskt bidrag vid köptillfället;
3) egendomen ha varit avsedd att vara parternas gemensamma.

Mycket talar för att första och sista kravet är uppfyllt med tanke på att ni under så lång tid spenderat stora delar av er fritid där. Även det faktum att du lagt pengar på renovering samt mycket tid skulle även det kunna tala för att egendomen var avsedd att vara er gemensamma, då du kanske inte hade investerat så mycket i ett projekt som inte var "ditt". Vad gäller kravet på ekonomiskt stöd vid köptillfället kan sägas att det är ett relativt strikt kriterium. Detta innebär att ekonomiskt bidrag efter köptillfället inte tas i beaktande, som renoveringskostnader. Det som är viktigt är att du ska ha hjälpt till ekonomiskt vid köpet.

Det framgår inte i din fråga huruvida du hjälpte till med handpenning för lånet eller liknande, men om så är fallet talar mycket för att du har dold samäganderätt till fritidsfastigheten trots att din sambo står som ägare.

Vid samägande kan den ena ägaren tvinga fram en försäljning (6 § Samäganderättslagen). Du skulle härmed kunna få ekonomisk ersättning för din del i fastigheten.

Sammanfattning
Du kan inte få någon äganderätt genom användning sambolagens regler, men du skulle kunna hävda dold samäganderätt. Det som blir utslagsgivande och som jag inte vet utifrån din fråga är om du bidragit ekonomiskt på något sätt vid köptillfället eller inte. Har du det, då talar mycket för att du har rätt att tvinga fram en försäljning.

Hoppas du fick lite mer klarhet i frågan och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2930)
2021-06-22 Samboförhållande
2021-06-21 Vad gäller vid separation för sambos när jag enbart står på 10% av bostadsrätten?
2021-06-21 Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut
2021-06-20 Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (93337)