Dold samäganderätt till bil?

Hej!

Jag flyttade från min sambo, dec -18. Vi köpte en bil för två år sedan, för gemensamt bruk, som han betalade men som jag står som ägare på. Han har inget körkort så jag tog bilen och lämnade allt annat i lägenheten förutom mina kläder. Nu efter 9 månader vill han ha minst 100 000:- för bilen. Jag har betalt försäkring, service osv för bilen. Vad gäller? Kan jag behålla bilen eller ska jag betala honom hälften av värdet på den?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med in fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har en skyldighet att ge din före detta sambo del av värdet av bilen.

Generella regler och dold samäganderätt
Jag vill först och främst konstatera att bilar inte ingår i samboegendom, viket innebär att du enligt sambolagens bestämmelser inte har en skyldighet att betala din före detta sambo.

Det som skulle kunna aktualiseras i ditt fall är dock att din före detta sambo kan ha så kallad dold samäganderätt.

För att dold samäganderätt ska anses föreligga ska:
1) köpet av egendomen ha varit avsett för bådas användning;
2) den som inte står som ägare till egendomen ska ha bidragit ekonomiskt vid köptillfället.

Om dessa båda är uppfyllda ska en presumtion om samägande anses föreligga. Presumtionen innebär att det är upp till ägaren att bevisa att betalningen av den som inte står som ägare av egendomen endast varit ett lån exempelvis och därmed inte ett bidrag vid köpet.

Vid samägande kan den ena ägaren tvinga fram en försäljning (6 § Samäganderättslagen).

Svaret på din fråga
Av omständigheterna i din fråga att döma verkar det som att bilen köpts för gemensam användning och att din före detta sambo bidrog ekonomist vid köptillfället. Detta innebär att en presumtion om samägande finns rörande bilen.

Utifrån vad som redogjorts för ovan är det högst sannolikt att din före detta sambo har rätt till ersättning för bilen, även om den inte ingår i en sambodelning. Detta är fallet såvida du inte kan bevisa att din före detta sambos betalning utgjorde annat än betalning av bilen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000