FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal24/04/2020

Dold samäganderätt i bil.

Hej! Jag och min sambo ska separera efter sju år tillsammans. När jag var gravid med vår första son för 6 år sen tog vi ett gemensamt lån för att köpa en familjebil. Lånet står i bådas namn men summan för lånet dras från hans konto och försäkring för bilen från mitt konto. Då vi har delad ekonomi så jag fört över en viss pengasumma varje månad till honom för hyra, billånet och mat. Denna summa har vart procentuellt fördelad efter våra inkomster då jag tjänat mindre bland annat pga tre års föräldraledighet.

Nu när vi ska gå isär så hävdar han plötsligt att summan jag betalat varje månad inte alls gällt billånet, som det var sagt för sex år sen. Han menar därför att eftersom bilen står på honom så är den hans.

Kan jag hävda någon dold samäganderätt på bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Bodelning i samboförhållanden
När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (Sambolagen 8 §). Det som ingår i bodelningen är den gemensamma egendomen vilken utgörs av sådan bostad och sådant bohag som förvärvats för gemensam användning. Vad gäller den egendomen som ska ingå så är det inget krav att bägge ska ha bidragit till köpet, det är den gemensamma användningen som räknas. Bilar är dock inte sådan egendom som anses ingå i bohaget och därför kommer den inte utifrån sambolagens regler anses vara gemensam.

Vad krävs för att ha dold samäganderätt?
När det gäller dold samäganderätt i övrigt finns ingen lag som reglerar detta. Däremot använder Högsta domstolen (i bl.a. rättsfallet NJA 2013 s. 242) ett antal kriterier för att fastställa dold samäganderätt i egendom i parförhållanden. De är:

1. Egendomen ska vara köpt av ena partnern men för bägges gemensamma bruk.

2. Den andra partnern ska bidra ekonomiskt till köpet.

3. Bägge partnerna ska ha avsett att ägandet ska vara gemensamt.

En tilläggsregel till ovanstående i just parförhållande är dock att om punkt 1 och 2 är uppfyllda så är utgångspunkten att partnern som inte står registrerad som ägare ändå har dold samäganderätt. Det innebär alltså att den som påstår att egendomen inte ägs gemensamt måste kunna visa att punkt 3 inte är uppfylld.

Vad gäller i ert fall?
Sambolagen omfattar som jag nämnde ovan inte bilen. Däremot låter det som att du vad gäller den dolda samäganderätten med både det gemensamma lånet och de betalda försäkringskostnaderna kan bekräfta att du bidragit ekonomiskt (punkt 2 ovan). Har ni använt bilen gemensamt låter det också som att det bör finnas personer i er omgivning som kan bekräfta det och du kanske också har bilder eller tankkvitton eller något annat som kan bidra till att visa att bilen varit avsedd för gemensamt bruk (punkt 1 ovan). Till och med punkt 3 ovan låter det som att du har vissa belägg för att den är uppfylld med tanke på det gemensamma lånet (förutsatt att du kan visa att det är kopplat till bilen), om nu ditt ex skulle ha något som talar emot det. Sammantaget utifrån det du berättar är svaret på din fråga – om du har någon dold samäganderätt till bilen – alltså: Ja.

Vad ger samäganderätten för möjligheter?
Vad som är bra att känna till är dock att samägande inte alltid anses vara 50 % var, utan om en av er kan visa att ni äger olika stora delar i egendomen så gäller det. Det är dock också så att varje samägare, oavsett hur liten del hen äger, har rätt att kräva att egendomen säljs på offentlig auktion om inte alla samägare kan komma överens (Samäganderättslagen 6 §).

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak BergströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?