Dold samäganderätt

2020-10-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hejsan. Jag och min sambo har nu köpt telefoner 2 st. De står i mitt namn och på mitt abonnemang. Hon är orolig för att vid eventuell separation så skulle jag säga att båda telefonerna är mina och att hon inte har rätt till någon av telefonerna, trots att hon har betalat för den. Men visst finns det någon lag som hindrar mig från att göra just så? Sambolagen? Eller samäganderätten? Min sambo har erfarenheter av sånt här från tidigare relation i hennes hemland, därav oron
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Dold samäganderätt

En telefon innefattas inte i det skydd som ges av sambolagen, och för att lagen om samäganderätt ska vara tillämplig så krävs det att det finns ett öppet och påvisbart samägande. Det ni kan göra för att undvika problem i framtiden är därför att skriva ett avtal er emellan där det framgår att även din sambo är ägare till mobilerna/ en av dem. Gör ni inte detta finns det istället något som kallas för dold samäganderätt. Dold samäganderätt är något som har utvecklats i rättspraxis (se bland annat NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och finns inte reglerat i lag. Det är helt enkelt en familjerättslig princip som syftar till att skydda en make eller sambo som trots att denne inte står som ägare utåt ändå under vissa förutsättningar kan sägas vara delägare. Principen bygger på tre kriterier:

1.Egendomen ska vara inköpt för gemensamt bruk, och

2. den make/sambo som inte utåt framstår som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället.

Är dessa två kriterier uppfyllda så inträder rättsföljden och det tredje kriteriet:

3.Man antar att egendomen ägs gemensamt, det vill säga är presumtionen att den gemensamma partsavsikten vid köpet var att egendomen skulle ägas gemensamt.

Detta innebär att din sambo förmodligen i vilket fall kommer bedömas som ägare till telefonerna.

Sammanfattning

Det är alltid bra att ha ett skriftligt avtal, och därför rekommenderar jag er att upprätta ett avtal där det framgår att även din sambo är ägare till telefonerna. På så sätt slipper hon oroa sig, även om den dolda samäganderätten bör utfalla på samma sätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (580)
2021-04-18 Vad kan avtalas bort i Samäganderättslagen
2021-04-11 Hur annullera ett samägandeavtal?
2021-04-04 Samägande av fastighet
2021-04-03 Konflikt om nyttjande av samägd bostadsrätt

Alla besvarade frågor (91415)