Dold samäganderätt

2019-01-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har ensamt förvärvat en bostadsrätt (lån samt kontantinsats) i syfte att bo där med min sambo. Vi har även skrivit ett samboavtal där vi bestämt att bostaden inte skall ingå i en bodelning. Vidare har vi bestämt att hon skall betala hälften av räntorna för bolånet samt halva årsavgiften.Föreligger dold samäganderätt i och med detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dold samäganderätt föreligger, enligt rättspraxis, då tre villkor är uppfyllda:

I. egendomen ska ha köpts av den ena sambon i dennes namn för parets gemensamma bruk,
II. den andra partnern/sambon ska, genom ett ekonomiskt bidrag, vid förvärvet, möjliggjort eller underlättat förvärvet,
III. samborna ska ha förutsatt att egendomen skulle samägas.

När dessa tre villkor är uppfyllda förutsätts samborna ha ingått överenskommelse om att egendomen ska ägas gemensamt genom dold samäganderätt. I ditt fall har du visserligen förvärvat bostadsrätten för gemensamt bruk men din sambo har inte bidragit ekonomiskt vid själva förvärvstillfället av bostadsrätten. Därmed är det inte ett ekonomisk bidrag i enlighet med villkor II. Andra bidrag som i detta fall räntor eller amorteringar är istället att se som benefika förmåner från en sambo till en annan (se exempelvis NJA 1986 s. 513). Din sambos ekonomiska bidrag är alltså inte sådant som faller in under dold samäganderätt. Då ni även tecknat ett samboavtal kan villkor III om presumtion enligt min mening inte anses föreligga.

Om du ändå skulle vilja ha hjälp att se över ert samboavtal kan du ta hjälp av Lawlines avtalstjänst som ni hittar här.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81881)