Dold samäganderätt

FRÅGA
Jag har blivit medlåntagare tillsammans med min man och bostaden har köpt av min man. Vi hade ett äktenskapförord och var egendom är enskild. Med tanke på tidigare äktenskapförordet och lägenheten som står hans namn på och jag som medlåntagare, hur går det i en eventuellt bodelning? Anses lägenheten som min mans enskild egendom? Blir jag återbetalningsskyldig för något som är min mans enskilda egendom? Eller delas lika mycket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att ert äktenskapsförord fortfarande gäller och att du som medlåntagare är intresserad av att få veta om du har någon rätt till lägenheten. Jag kommer därför att redogöra för hur rättsläget ser ut och sedan ge dig några vägledande svar.

Vad händer om man hjälper sin make att köpa en bostad?

Trots att man har skrivit in i ett äktenskapsförord att t.ex. en bostad ska vara den ena makens enskilda egendom kan det i vissa fall uppstå något som kallas för dold samäganderätt. Dold samäganderätt innebär att den make som inte står som köpare på kontraktet ändå har rätt till hälften av värdet av den köpta egendomen (bostaden). Principen om dold samäganderätt har utvecklats i domstolsavgöranden och den finns inte nerskriven i någon lag, men den är trots detta juridiskt giltig.

För att dold samäganderätt ska uppstå finns det vissa krav som måste vara uppfyllda.

En av makarna ska ha köpt bostaden i eget namn men i syfte att den ska användas av båda makarna. Den maken som inte står på kontraktet ska ha bidragit ekonomiskt till köpet på något sätt, t.ex. genom att ta ett lån så att den andra maken kunde köpa bostaden. Den make som står på kontraktet måste ha insett att den andra maken (som bidrar ekonomiskt på något sätt) velat bli samägare.

Om dessa tre krav är uppfyllda kan det antas att syftet med köpet var att även den make som inte står som köpare på kontraktet skulle bli delägare. Då får den maken rätt till hälften av värdet vid en bodelning. Om egendomen räknas som enskild egendom ska hälften av dess värde ingå i bodelningen, men den andra hälften räknas dock fortfranade som enskild egendom och ska därför inte ingå.

Hur blir det vid en bodelning om all egendom är enskild?

Eftersom ni har ett äktenskapsförord där det står att all egendom är enskild behöver ni inte göra någon bodelning eftersom bara giftorättsgods ska ingå i bodelningen, men du kan ha rätt till hälften av pengarna om ni skulle sälja lägenheten medan ni är gifta, om det är så att förutsättningarna för dold samäganderätt är uppfyllda i ert fall.

Makar ansvarar inte för varandras skulder, men eftersom du har varit med och tagit lånet måste du betala tillbaka det även om lägenheten räknas som din mans enskilda egendom.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98702)