Dödsbo ta över som svarandepart i rättegång

Hej just nu sitter jag i en rättsprocess mot en mycket äldre man som har haft samlag med mig som underårig. Jag är orolig för att han ska ta sitt liv så att han slipper bli dömd. ( han har blivit dömd 2 gånger innan för liknande brott ). Min fråga är då vad som skulle hända om han tog sitt liv? Skulle ärendet fortsätta eller bara läggas ner? Skulle jag få någon skadesersättning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB) och rättegångsbalken (RB).

Jag antar att rättsprocessen idag består av två mål, som handläggs parallellt trots att de egentligen, som sagt, är två olika mål. Det ena målet rör huruvida mannen begått brott och därför ska straffas, och det andra målet huruvida mannen ska betala skadestånd till dig på grund av det eventuella brottet. Det första målet rör relationen mellan mannen och staten, och den andra relationen mellan mannen och dig.

Om mannen dör finns inte längre något skäl för staten att utreda frågan om han ska straffas, och målet ska därför läggas ner i den frågan.

Däremot behöver inte målet om skadestånd läggas ner. När någon dör upprättas ett så kallat dödsbo, som tar över den avlidnes samtliga skulder och tillgångar. Dödsboet kan också agera i domstol (18 kap 1 § ÄB). Om den avlidne varit part i en rättegång har det ansetts ske automatiskt att dödsboet tar över som part efter den avlidne, om den andra parten i målet (alltså du) inte motsätter sig (se rättsfallet NJA II 1943 II s 169. Jfr 13 kap 7 § 2–3 st RB). Skillnaden för dig blir därför ganska liten, då ditt anspråk automatisk går från att riktas mot mannen till att det riktas mot hans dödsbo.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo